Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 21 de juny de 2012
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Pedro L. Alonso, professor i director del Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la investigació de la vacuna contra la malària (Tram. 357-00243/09)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de representants del Consorci de Salut i Social de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari (Tram. 357-00184/09)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de representants de la Unió Catalana d'Hospitals davant la Comissió de Salut per a informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari (Tram. 357-00185/09)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de representants de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut davant la Comissió de Salut per a informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari (Tram. 357-00186/09)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença de representants del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari (Tram. 357-00195/09)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença de representants del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari (Tram. 357-00198/09)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 7

  Compareixença de representants del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari (Tram. 357-00205/09)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 8

  Compareixença de representants del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari (Tram. 357-00206/09)

  Comissió de Salut

  Compareixença.