Agenda parlamentària

Febrer de 2015

Dilluns, 2

16:00h

Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 29/01/2015)

Dimarts, 3

09:45h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 30/01/2015)

15:30h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/01/2015)

16:00h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 29/01/2015)

Dimecres, 4

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/01/2015)

Dijous, 5

09:36h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 04/02/2015)

09:45h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

(Desconvocat/ada: 09/12/2015)

14:15h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària (continuació). En acabar la sessi?en?a

Sala 1

(Aparició al web: 03/02/2015)

Divendres, 6

10:00h

Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 04/02/2015)

Dilluns, 9

09:00h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/02/2015)

16:00h

Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 04/02/2015)

Dimarts, 10

09:00h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/02/2015)

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 06/02/2015)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 06/02/2015)

Dimecres, 11

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/02/2015)

10:00h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 04/02/2015)

10:00h

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 06/02/2015)

16:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 06/02/2015)

16:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 05/02/2015)

16:10h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió ordinària (continuació)

Sala de grups

(Aparició al web: 12/02/2015)

Dijous, 12

09:30h

Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 05/02/2015)

10:00h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 06/02/2015)

10:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 06/02/2015)

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 09/02/2015)

16:00h

Grup de Treball de Revisió del Model dels Centres d'Internament d'Estrangers

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 06/02/2015)

Divendres, 13

09:00h

Comissió d'Investigació sobre la Fallida de Spanair

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 24/12/2014)

Dilluns, 16

15:00h

Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/02/2015)

Dimarts, 17

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 13/02/2015)

15:30h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 12/02/2015)

15:30h

Comissió de Polítiques de Joventut

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 12/02/2015)

Dimecres, 18

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 13/02/2015)

Dijous, 19

09:35h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/02/2015)

Divendres, 20

09:00h

Comissió d'Investigació sobre la Fallida de Spanair

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/01/2015)

Dilluns, 23

15:00h

Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/02/2015)

16:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/02/2015)

Dimarts, 24

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 20/02/2015)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 20/02/2015)

15:30h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/02/2015)

Dimecres, 25

09:00h

Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/02/2015)

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/02/2015)

10:00h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 19/02/2015)

10:00h

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 20/02/2015)

16:00h

Subcomissió d'Estudi dels Transgènics

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/02/2015)

Dijous, 26

09:30h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 23/02/2015)

10:00h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/02/2015)

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 10

Emissió en directe.

(Aparició al web: 23/02/2015)

16:00h

Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 20/02/2015)

Divendres, 27

09:00h

Comissió d'Investigació sobre la Fallida de Spanair

(Desconvocat/ada: 09/12/2015)

10:00h

Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 27/02/2015)

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 27/02/2015)

10:00h

Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/02/2015)

10:00h

Ponència: Proj. llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals

Sessió constitutiva

Sala 9

(Aparició al web: 25/02/2015)

10:00h

Ponència: Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions

Sessió constitutiva

Sala 9

(Aparició al web: 25/02/2015)