Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dijous, 26 de febrer de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre les polítiques de concessió del tercer grau a persones condemnades per delictes de frau i corrupció (Tram. 354-00382/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Joan Pere Queralt, responsable del Servei de Medi Obert i Serveis Socials, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre l'enderroc del Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona i el trasllat dels interns (Tram. 356-01114/10)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre l'enderroc del Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona i el trasllat dels interns (Tram. 356-01115/10)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del secretari general de Justícia davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre l'enderroc del Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona i el trasllat dels interns (Tram. 356-01116/10)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Compareixença del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a informar sobre l'estat del Registre de la Propietat i del Registre Mercantil i sobre els efectes de l'agrupació i la supressió d'oficines (Tram. 357-00732/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença del director general d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a explicar les actuacions en matèria de justícia juvenil i execució penal a la comunitat (Tram. 357-00517/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Compareixença.