Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 25 de febrer de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'Autoritat del Transport Metropolità amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 353-00866/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 353-00868/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Josep Maria Cullell, president de Tram, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 353-00874/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'Ole Thorson, enginyer de camins i expert en transport públic, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 353-00861/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Mateu Turró, enginyer i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 353-00864/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Francesc Magrinyà, professor d'urbanisme de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 353-00865/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Nel·la Saborit i Esteve, tècnica en mobilitat, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 353-00877/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 353-00852/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 353-00853/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 353-00854/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'una representació del Sindicat Federal Ferroviari de la Confederació General del Treball amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 353-00855/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença de Sito Alarcón, gerent adjunt de Barcelona Regional i director de Projectes Ambientals, Territorials i d'Energia, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 353-00862/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença de Jordi Julià Sort, enginyer de camins, canals i ports, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 353-00863/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 14

  Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 202-00060/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 357, 24)