Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Dia:
Divendres, 27 de febrer de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Oxfam Intermón davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti l'informe "Iguals: acabem amb la desigualtat extrema, és hora de canviar les regles" (Tram. 356-00946/10)

  Anna Solé i Ramos, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'Amadeu Altafaj i Tardio, representant permanent davant la Unió Europea, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè expliqui les funcions que se li encomanen (Tram. 356-00976/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'Amadeu Altafaj i Tardio, representant permanent davant la Unió Europea, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les seves funcions (Tram. 356-00977/10)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Comunitat Bahá'í de Barcelona davant la Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea perquè expliqui la situació dels bahaistes a l'Iran (Tram. 356-01112/10)

  Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialista; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell Català del Moviment Europeu davant la Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea perquè expliqui les activitats europeistes del Consell (Tram. 356-01113/10)

  Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialista; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Compareixença del director general d'Afers Multilaterals i Europeus davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a presentar les prioritats i les línies d'actuació de la Direcció General d'Afers Multilaterals i Europeus (Tram. 357-01019/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 7

  Compareixença del director de l'Institut Ramon Llull davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a explicar l'activitat de l'entitat (Tram. 357-01020/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.