Comissió d'Interior

Dia:
Dijous, 26 de febrer de 2015
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives

  • 1.1

   Proposta de compareixença d'una representació del Síndic de Greuges amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02854/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.2

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02751/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.3

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02830/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.4

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02787/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.5

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02851/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.6

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02788/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.7

   Proposta de compareixença d'una representació de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02842/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.8

   Proposta de compareixença d'una representació de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02743/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.9

   Proposta de compareixença d'una representació de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02795/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.10

   Proposta de compareixença d'una representació de la Diputació de Tarragona amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02859/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.11

   Proposta de compareixença d'una representació de la Diputació de Tarragona amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02796/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.12

   Proposta de compareixença d'una representació de la Diputació de Girona amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02858/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.13

   Proposta de compareixença d'una representació de la Diputació de Girona amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02798/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.14

   Proposta de compareixença d'una representació de la Diputació de Lleida amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02860/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.15

   Proposta de compareixença d'una representació de la Diputació de Lleida amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02797/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.16

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02789/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.17

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02852/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.18

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02791/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.19

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02811/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.20

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02784/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.21

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02812/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.22

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02790/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.23

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02855/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.24

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02779/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.25

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02856/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.26

   Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02778/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.27

   Proposta de compareixença de representants de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02845/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.28

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02744/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.29

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02822/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.30

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02780/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.31

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02805/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.32

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Organitzacions d'Empresaris de Sales de Festes i Discoteques de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02792/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.33

   Proposta de compareixença d'una representació del Gremi Provincial d'Empresaris de Sales de Ball, Festa i Discoteques de Barcelona amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02864/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.34

   Proposta de compareixença d'una representació del Gremi Provincial d'Empresaris de Sales de Ball, Festa i Discoteques de Barcelona amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02746/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.35

   Proposta de compareixença d'una representació del Gremi Provincial d'Empresaris de Sales de Ball, Festa i Discoteques de Barcelona amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02829/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.36

   Proposta de compareixença d'una representació del Gremi Provincial d'Empresaris de Sales de Ball, Festa i Discoteques de Barcelona amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02785/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.37

   Proposta de compareixença d'una representació del Gremi d'Empresaris de Discoteques i Sales de Festa de la Província de Girona amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02861/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.38

   Proposta de compareixença d'una representació del Gremi d'Empresaris de Discoteques i Sales de Festa de la Província de Girona amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02827/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.39

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Provincial d'Empresaris de Sales de Festa i Discoteques de Tarragona amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02862/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.40

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Empresarial de Sales de Festa i Discoteques de Tarragona amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02807/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.41

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Discoteques de Lleida amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02863/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.42

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Discoteques de Lleida amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02808/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.43

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02846/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.44

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02745/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.45

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02821/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.46

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats Recreatives Musicals amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02781/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.47

   Proposta de compareixença d'una representació del Gremi de Restauració de Barcelona amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02843/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.48

   Proposta de compareixença d'una representació del Gremi de Restauració de Barcelona amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02826/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.49

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Provincial d'Hostaleria de Lleida amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02825/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.50

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Provincial d'Hostaleria de Lleida amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02844/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.51

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell Català de la Música amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02786/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.52

   Proposta de compareixença d'una representació de la Coordinadora de Sales de Concerts de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02793/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.53

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02741/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.54

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02817/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.55

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02840/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.56

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02865/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.57

   Proposta de compareixença d'una representació de la Coordinadora de Sales Alternatives de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02816/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.58

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Societats Musicals amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02850/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.59

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Societats Musicals amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02750/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.60

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Societats Musicals amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02823/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.61

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió de Músics de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02782/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.62

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Festivals de Jazz dels Països Catalans amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02783/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.63

   Proposta de compareixença d'una representació dels serveis jurídics del Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02834/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.64

   Proposta de compareixença d'una representació del Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02847/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.65

   Proposta de compareixença d'una representació del Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02747/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.66

   Proposta de compareixença d'una representació del Gremi d'Empresaris de Cinema de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02828/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.67

   Proposta de compareixença d'una representació del Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02809/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.68

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02837/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.69

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02742/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.70

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02818/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.71

   Proposta de compareixença d'una representació de la Coordinadora de Casals i Ateneus dels Països Catalans amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02866/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.72

   Proposta de compareixença d'una representació dels serveis jurídics de la Federació d'Ateneus de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02836/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.73

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Ateneus de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02841/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.74

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Ateneus de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02824/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.75

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Ens de l'Associacionisme Cultural Català amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02849/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.76

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Ens de l'Associacionisme Cultural Català amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02749/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.77

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Ens de l'Associacionisme Cultural Català amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02820/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.78

   Proposta de compareixença d'una representació de la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02839/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.79

   Proposta de compareixença d'una representació de la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02819/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.80

   Proposta de compareixença de Francisco Valverde, advocat, en representació del Gremi Firaires de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02835/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.81

   Proposta de compareixença d'una representació del Gremi Firaires de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02848/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.82

   Proposta de compareixença d'una representació Firaires de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02748/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.83

   Proposta de compareixença d'una representació de les plataformes de venda d'entrades per Internet amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02802/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.84

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Internautes amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02838/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.85

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Internautes amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02753/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.86

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Internautes amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02799/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.87

   Proposta de compareixença d'Oriol Mir Puigpelat, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02857/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.88

   Proposta de compareixença de Josep Mir, professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02794/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.89

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Micropobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02804/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.90

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Tècnics i Tècniques de l'Espectacle de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02806/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.91

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02810/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.92

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02813/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.93

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió d'Associacions Empresarials de la Indústria Cultural Espanyola amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02814/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.94

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 352-02815/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre el Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 354-00397/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre el Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 356-01134/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de la directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre el Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 356-01135/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de la directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre el Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (Tram. 356-01142/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Joan Gallart Olivé, cap del Servei de Prevenció de la Subdirecció General Tècnica de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les activitats d'espectacles públics i recreatives i llur regulació (Tram. 356-01145/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Salvadó Rovira, cap de la Unitat Central de Jocs i Espectacles dels Mossos d'Esquadra, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les activitats d'espectacles públics i recreatives i llur regulació (Tram. 356-01146/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Lluís Puig i Gordi, director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les activitats d'espectacles públics i recreatives i llur regulació (Tram. 356-01147/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els fets que van passar a Campdevànol (Ripollès) el 14 de gener de 2015 (Tram. 355-00186/10)

  Ramon Espadaler i Parcerisas, Conseller del Departament d'Interior

  Sessió informativa.

 • 10

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el funcionament del dispositiu d'emergències activat per a rescatar una parella de joves en una pista de Campdevànol (Ripollès) el 14 de gener de 2015 (Tram. 355-00190/10)

  Comissió d'Interior

  Sessió informativa.

 • 11

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:

  • 11.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el telèfon d'emergències 112 (Tram. 311-02082/10)

   Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 489, 52)

  • 11.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les trucades no ateses pel Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 del 8 al 10 de desembre de 2014 (Tram. 311-02083/10)

   Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 489, 53)

  • 11.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la tecnologia, l'equipament i el protocol d'actuació del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 (Tram. 311-02084/10)

   Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 489, 53)

  • 11.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la formació en emergències dels coordinadors i els supervisors del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 i les condicions laborals de la plantilla d'aquest servei (Tram. 311-02085/10)

   Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 489, 54)

  • 11.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a reduir el nombre de robatoris amb violència en domicilis del Maresme (Tram. 311-01239/10)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 287, 56)

  • 11.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reordenació dels Mossos d'Esquadra arran dels robatoris amb violència en domicilis del Maresme (Tram. 311-01240/10)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 287, 56)

  • 11.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a reduir el nombre de robatoris amb violència en domicilis de la Selva (Tram. 311-01241/10)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 287, 56)

  • 11.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reordenació dels Mossos d'Esquadra arran dels robatoris amb violència en domicilis de la Selva (Tram. 311-01242/10)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 287, 57)

  • 11.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'adquisició o el lloguer de dispositius acústics de llarg abast per a usos policials (Tram. 311-01243/10)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 287, 57)

  • 11.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'existència d'un programa per a provar eines o tàctiques alternatives a l'ús de projectils de cautxú per part dels Mossos d'Esquadra (Tram. 311-01244/10)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 287, 57)

  • 11.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els estudis relatius a l'ús del dispositiu acústic de llarg abast (Tram. 311-01245/10)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 287, 58)

  • 11.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'adquisició o el lloguer de canons d'aigua per a usos policials (Tram. 311-01246/10)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 287, 58)

  • 11.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els estudis relatius a l'ús del canó d'aigua (Tram. 311-01247/10)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 287, 58)

  • 11.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les denúncies per la col·locació de paranys per a ciclistes, corredors i altres usuaris de camins i corriols (Tram. 311-01248/10)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 287, 58)

  • 11.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la campanya de prevenció d'incendis de l'estiu del 2014 (Tram. 311-01774/10)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 410, 20)

  • 11.16

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'efecte de la vaga convocada pels sindicats de bombers en la campanya de prevenció d'incendis de l'estiu del 2014 (Tram. 311-01775/10)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 410, 20)

  • 11.17

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos humans de la campanya de prevenció d'incendis de l'estiu del 2014 (Tram. 311-01776/10)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 410, 20)

  • 11.18

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places convocades per a la campanya de prevenció d'incendis de l'estiu del 2014 (Tram. 311-01777/10)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 410, 20)

  • 11.19

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la programació dels operatius de la campanya de prevenció d'incendis de l'estiu del 2014 (Tram. 311-01778/10)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 410, 21)

  • 11.20

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la distribució dels recursos tècnics de la campanya de prevenció d'incendis de l'estiu del 2014 (Tram. 311-01779/10)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 410, 21)

  • 11.21

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la disposició d'helicòpters en la campanya de prevenció d'incendis de l'estiu del 2014 (Tram. 311-01780/10)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 410, 21)

  • 11.22

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de bombers de la campanya de prevenció d'incendis de l'estiu del 2014 (Tram. 311-01781/10)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 410, 22)

  • 11.23

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les zones afectades pels incendis de l'estiu del 2014 (Tram. 311-01783/10)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 410, 22)

  • 11.24

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la plataforma informàtica Eòlia del Cos de Bombers (Tram. 311-02100/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 496, 36)

  • 11.25

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la càmera aèria tèrmica del Cos de Bombers (Tram. 311-02099/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 496, 35)

  • 11.26

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost del lloguer de les instal·lacions que ocupa el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 a Reus (Baix Camp) i a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) (Tram. 311-02036/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 471, 46)

  • 11.27

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions d'emplaçament del centre operatiu del Barcelonès del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 (Tram. 311-02035/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 471, 46)

  • 11.28

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la despesa feta per les externalitzacions i contractacions del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 del 2009 ençà (Tram. 311-02034/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 471, 45)

  • 11.29

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les licitacions en curs i les previstes del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 (Tram. 311-02033/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 471, 45)

  • 11.30

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el millorament de les condicions de treball del centre de servei d'emergències 112 de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) (Tram. 311-02032/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 471, 45)

  • 11.31

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la idoneïtat que el personal especialitzat d'atenció del servei d'emergències 112 es regeixi pel conveni de màrqueting telefònic (Tram. 311-02031/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 471, 44)

  • 11.32

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació de la licitació del servei d'emergències 112 (Tram. 311-02030/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 471, 44)

  • 11.33

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'aplicació de l'article 18 del Conveni col·lectiu del sector de "contact center" en la licitació del servei d'emergències 112 (Tram. 311-02029/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 471, 44)

  • 11.34

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la formació en emergències dels coordinadors i supervisors del servei d'emergències 112 i el programa de formació continuada dels gestors d'operacions (Tram. 311-02028/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 471, 43)

  • 11.35

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la creació de l'arbre de codis integrat al programari Sèneca del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 (Tram. 311-02027/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 471, 43)

  • 11.36

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost del manteniment del programari Sèneca del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 (Tram. 311-02026/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 471, 43)

  • 11.37

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 de revisar o d'adaptar el programari de gestió Sèneca (Tram. 311-02025/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 471, 42)

  • 11.38

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el termini previst per a disposar d'un sistema de localització geogràfica actualitzat i àgil al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 (Tram. 311-02024/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 471, 42)

  • 11.39

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la cessió de les dades d'abonats de les operadores de telefonia al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 (Tram. 311-02023/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 471, 42)

  • 11.40

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els problemes de la base de dades del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 (Tram. 311-02022/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 471, 41)

  • 11.41

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol d'actuació i l'estandardització de procediments, l'homologació i l'harmonització europea del servei d'emergències 112 (Tram. 311-02021/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 471, 41)

  • 11.42

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions amb relació al Programa tecnològic per al futur del servei d'emergències 112 (Tram. 311-02020/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 471, 41)

  • 11.43

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari i els mitjans previstos per a l'adaptació tecnològica de la rebuda automàtica de trucades "e-call" al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 (Tram. 311-02019/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 471, 40)

  • 11.44

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la tecnologia, l'equipament i el cost del servei del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 a Reus (Baix Camp) i a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) (Tram. 311-02018/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 471, 40)

  • 11.45

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les trucades no ateses i el funcionament del servei del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 els dies 8, 9 i 10 de desembre de 2014 a Barcelona i a Reus (Baix Camp) (Tram. 311-02017/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 471, 40)

  • 11.46

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la integració de la resta de números d'emergència al 112 (Tram. 311-02016/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 471, 39)

  • 11.47

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 de trucar al 112 des de línies fixes de telèfon (Tram. 311-02015/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 471, 39)

  • 11.48

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les zones sense cobertura de telefonia per a contactar amb el servei del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 (Tram. 311-02014/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 471, 39)

  • 11.49

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el funcionament del dispositiu de telecomunicacions anomenat "nacional 112 roaming" (Tram. 311-02013/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 471, 38)

  • 11.50

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el temps d'espera des que es fa una trucada al servei d'emergències 112 fins que és atesa per un operador (Tram. 311-02012/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 471, 38)

  • 11.51

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons de la disminució de les trucades al servei d'emergències 112 (Tram. 311-02011/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 471, 38)

  • 11.52

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el contacte amb el servei d'emergències 112 des d'un nucli urbà (Tram. 311-02010/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 471, 37)

  • 11.53

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la tecnologia del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 per a filtrar l'accés del ciutadà al 112 (Tram. 311-02009/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 471, 37)

  • 11.54

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de trucades rebudes al servei d'emergències 112 del 2012 ençà (Tram. 311-02008/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 471, 37)

  • 11.55

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la disponibilitat d'emissora connectada en els vehicles dels Mossos d'Esquadra presentats pel Departament d'Interior el 15 de setembre de 2014 (Tram. 311-01958/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 448, 43)

  • 11.56

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el temps que van estar retingudes dinou persones en un aparcament públic de l'autopista AP-7 el 12 d'octubre de 2014 (Tram. 311-01862/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 419, 50)

  • 11.57

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons que justifiquen la identificació i la retenció de dinou persones en un aparcament públic de l'autopista AP-7 el 12 d'octubre de 2014 (Tram. 311-01863/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 419, 51)

  • 11.58

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la identificació i la retenció de dinou persones en un aparcament públic de l'autopista AP-7 el 12 d'octubre de 2014 (Tram. 311-01861/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 419, 50)

  • 11.59

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el servei d'escorta amb mossos d'esquadra de la família de Jordi Pujol i Soley en viatges a Andorra (Tram. 311-01888/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 427, 71)

  • 11.60

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons que justifiquen el servei d'escorta amb mossos d'esquadra de la família de Jordi Pujol i Soley en viatges a Andorra (Tram. 311-01889/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 427, 72)

  • 11.61

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el coneixement de la declaració de lleialtat de la sectorial Mossos per la Independència, de l'Assemblea Nacional Catalana, de l'agost del 2014 (Tram. 311-01699/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 392, 16)

  • 11.62

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions amb relació a la declaració de lleialtat de la sectorial Mossos per la Independència, de l'Assemblea Nacional Catalana, de l'agost del 2014 (Tram. 311-01700/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 392, 16)

  • 11.63

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment del marc legal dels agents dels Mossos d'Esquadra que subscriuen la declaració de lleialtat de la sectorial Mossos per la Independència, de l'Assemblea Nacional Catalana, de l'agost del 2014 (Tram. 311-01701/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 392, 16)

  • 11.64

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la declaració de lleialtat de la sectorial Mossos per la Independència, de l'Assemblea Nacional Catalana, de l'agost del 2014 (Tram. 311-01702/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 392, 17)

  • 11.65

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la participació dels agents dels Mossos d'Esquadra en la declaració de lleialtat de la sectorial Mossos per la Independència, de l'Assemblea Nacional Catalana, de l'agost del 2014 (Tram. 311-01704/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 392, 17)

  • 11.66

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el posicionament dels agents dels Mossos d'Esquadra amb relació a la declaració de lleialtat de la sectorial Mossos per la Independència, de l'Assemblea Nacional Catalana, de l'agost del 2014 (Tram. 311-01705/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 392, 18)

  • 11.67

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la informació apareguda en el diari "El Mundo" el 8 de setembre de 2014 amb relació als entrenaments militars dels Mossos d'Esquadra (Tram. 311-01708/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 392, 18)

  • 11.68

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de dotar els Mossos d'Esquadra amb rifles d'assalt fabricats a la República Txeca (Tram. 311-01709/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 392, 19)

  • 11.69

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'ús de cartutxos de 7,62 per 39 mil·límetres per part dels Mossos d'Esquadra (Tram. 311-01710/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 392, 19)

  • 11.70

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les pràctiques de tir dels Mossos d'Esquadra a la comarca de l'Anoia (Tram. 311-01711/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 392, 19)

  • 11.71

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració dels Mossos d'Esquadra amb instructors experts en pràctiques de guerra (Tram. 311-01712/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 392, 19)

  • 11.72

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la formació militar dels Mossos d'Esquadra (Tram. 311-01713/10)

   Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 392, 20)

  • 11.73

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la violència masclista (Tram. 311-01976/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 448, 49)

  • 11.74

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la política per a fer front a la violència masclista (Tram. 311-01977/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 448, 49)

  • 11.75

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inclusió de casos de violència de fora de l'àmbit familiar en les estadístiques de violència masclista (Tram. 311-01978/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 448, 50)

  • 11.76

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inclusió de casos de violència secundària en les estadístiques de violència masclista (Tram. 311-01979/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 448, 50)

  • 11.77

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'eficàcia i l'aplicació de les ordres d'allunyament sol·licitades per dones (Tram. 311-01980/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 448, 50)

  • 11.78

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació dels departaments d'Interior i de Justícia en la lluita contra la violència masclista (Tram. 311-01981/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 448, 51)

  • 11.79

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els resultats de les polítiques de seguretat contra la violència masclista del 2011 ençà (Tram. 311-01982/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 448, 51)

  • 11.80

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió del concepte de violència masclista (Tram. 311-01983/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 448, 51)

  • 11.81

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos que destina a la lluita contra la violència masclista (Tram. 311-01984/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 448, 51)

  • 11.82

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'escrit de l'Associació de Teleoperadors i Telegestors de Catalunya presentat davant l'Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la licitació pública del servei d'atenció i gestió de trucades d'urgència 112 (Tram. 311-01948/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 441, 71)

  • 11.83

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'objectiu de la licitació pública del servei d'atenció i gestió de trucades d'urgència 112 (Tram. 311-01949/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 441, 72)

  • 11.84

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les acusacions de vulneració de les condicions laborals fetes per l'Associació de Teleoperadors i Telegestors de Catalunya amb relació a la licitació pública del servei d'atenció i gestió de trucades d'urgència 112 (Tram. 311-01950/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 441, 72)

  • 11.85

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la subrogació plena dels membres del servei d'atenció i gestió de trucades d'urgència 112 (Tram. 311-01951/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 441, 72)

  • 11.86

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els defectes de forma de la licitació pública del servei d'atenció i gestió de trucades d'urgència 112 denunciats per l'Associació de Teleoperadors i Telegestors de Catalunya (Tram. 311-01952/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 441, 73)

  • 11.87

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la suspensió del procés de licitació pública per a l'adjudicació del servei d'atenció i gestió de trucades d'urgència 112 fins que s'hi pronunciï l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 311-01953/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 441, 73)

  • 11.88

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possible declaració de nul·litat de la licitació pública del servei d'atenció i gestió de trucades d'urgència 112 (Tram. 311-01954/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 441, 73)

  • 11.89

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la negociació amb els sindicats i l'Associació de Teleoperadors i Telegestors de Catalunya amb relació a la licitació pública del servei d'atenció i gestió de trucades d'urgència 112 (Tram. 311-01955/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 441, 74)

  • 11.90

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els canvis amb relació a les càmeres instal·lades a les comissaries dels Mossos d'Esquadra durant la vuitena legislatura (Tram. 311-00645/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 125, 57)

  • 11.91

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de càmeres instal·lades a les comissaries dels Mossos d'Esquadra al final de la vuitena legislatura i al maig del 2013 (Tram. 311-00646/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 125, 57)

  • 11.92

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les càmeres instal·lades a la comissaria de Ciutat Vella, a Barcelona (Tram. 311-00647/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 125, 58)

  • 11.93

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que anul·la la directiva sobre la conservació de dades (Tram. 311-01457/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 329, 77)

  • 11.94

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la legalitat del procediment per a identificar un número de telèfon (Tram. 311-01458/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 329, 77)

  • 11.95

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'existència de dispositius tipus G12 per a intervenir comunicacions (Tram. 311-01459/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 329, 77)

  • 11.96

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'ús d'equips de monitorització pels Mossos d'Esquadra (Tram. 311-01460/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 329, 78)

  • 11.97

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possible cessió d'algun equip de monitorització a una agència de detectius (Tram. 311-01461/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 329, 78)

  • 11.98

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'ús d'equips de monitorització pels cossos i forces de seguretat de l'Estat (Tram. 311-01462/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 329, 78)

  • 11.99

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el control de l'ús d'equips de monitorització (Tram. 311-01463/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 329, 79)

  • 11.100

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la identificació dels importadors, distribuïdors i propietaris d'equips de monitorització que poden servir per a interceptar comunicacions (Tram. 311-01464/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 329, 79)

  • 11.101

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el possible ús d'equips de monitorització sense ordre judicial i la legalitat en l'obtenció de dades policials (Tram. 311-01465/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 329, 79)

  • 11.102

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el control de l'accés policial a metadades telefòniques sense ordre judicial (Tram. 311-01466/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 329, 80)

  • 11.103

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de la privacitat de les comunicacions i la localització física i geogràfica dels ciutadans (Tram. 311-01467/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 329, 80)

  • 11.104

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a garantir la privacitat de les comunicacions i la localització física i geogràfica dels ciutadans (Tram. 311-01468/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 329, 80)

  • 11.105

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'elaboració i regulació d'ús d'un cens d'equips de monitorització (Tram. 311-01469/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 329, 80)

  • 11.106

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la interlocutòria que obliga dos mossos d'esquadra a dipositar una fiança per a fer front a una possible indemnització pel cas d'Ester Quintana (Tram. 311-01753/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 403, 38)

  • 11.107

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les queixes dels sindicats policials respecte a la manca de pràctiques de tir dels Mossos d'Esquadra (Tram. 311-01883/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 427, 70)

  • 11.108

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les pràctiques de tir dels Mossos d'Esquadra organitzades del 2013 ençà (Tram. 311-01884/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 427, 70)

  • 11.109

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'anul·lació de pràctiques de tir dels Mossos d'Esquadra per manca de munició (Tram. 311-01885/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 427, 70)

  • 11.110

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la planificació de les pràctiques de tir dels Mossos d'Esquadra per al 2014 i el 2015 (Tram. 311-01886/10)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 427, 71)

  • 11.111

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les pràctiques de tir amb munició real del Grup Especial d'Intervenció dels Mossos d'Esquadra (Tram. 311-00400/10)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 81, 65)

  • 11.112

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'accidentalitat a la carretera C-55 entre Abrera i Manresa (Tram. 311-00533/10)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 117, 90)

  • 11.113

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes per a atendre adequadament les denúncies presentades per persones que no coneguin cap de les llengües oficials (Tram. 311-00534/10)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 117, 90)