Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 26 de febrer de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 10

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del responsable del Sistema d'Emergències Mèdiques davant la Comissió de Salut per a informar de la mort d'un veí de Tarragona i sobre l'efecte del tancament del servei d'hemodinàmica de l'Hospital Universitari Joan XXIII (Tram. 357-01161/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença del director mèdic de l'Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, davant la Comissió de Salut per a informar de la mort d'un veí de Tarragona i sobre l'efecte del tancament del servei d'hemodinàmica de l'Hospital Universitari Joan XXIII (Tram. 357-01160/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença del responsable dels Serveis Territorials de Salut a Tarragona davant la Comissió de Salut perquè expliqui les circumstàncies de la mort d'un pacient a l'Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, el 25 de desembre de 2014 (Tram. 357-01158/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença del director dels Serveis Territorials de Salut a Tarragona davant la Comissió de Salut per a informar de la mort d'un veí de Tarragona i sobre l'efecte del tancament del servei d'hemodinàmica de l'Hospital Universitari Joan XXIII (Tram. 357-01159/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 5

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre els resultats de l'avaluació dels serveis d'hemodinàmica (Tram. 355-00187/10)

  Boi Ruiz i Garcia, Conseller del Departament de Salut

  Sessió informativa.

 • 6

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les circumstàncies de la mort d'un pacient a l'Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, el 25 de desembre de 2014 (Tram. 355-00191/10)

  Comissió de Salut

  Sessió informativa.

 • 7

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el Codi infart, la seva evolució i els serveis d'hemodinàmica de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (Tram. 355-00192/10)

  Comissió de Salut

  Sessió informativa.

 • 8

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la mort d'un veí de Tarragona i sobre l'efecte del tancament del servei d'hemodinàmica de l'Hospital Universitari Joan XXIII (Tram. 355-00193/10)

  Comissió de Salut

  Sessió informativa.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la decisió de traslladar un pacient amb infart de miocardi de l'Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, a l'Hospital Universitari de Bellvitge el 25 de desembre de 2014 (Tram. 311-02039/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 483, 30)

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el capteniment amb relació al pacient que va morir en el trasllat de l'Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, a l'Hospital Universitari de Bellvitge el 25 de desembre de 2014 (Tram. 311-02040/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 483, 30)

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conclusions de l'expedient informatiu amb relació a la mort d'un pacient durant el trasllat de l'Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, a l'Hospital Universitari de Bellvitge el 25 de desembre de 2014 (Tram. 311-02041/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 483, 30)

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió per a l'obertura les vint-i-quatre hores del servei d'hemodinàmica de l'Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona (Tram. 311-02042/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 483, 31)

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió per a l'obertura les vint-i-quatre hores del servei d'hemodinàmica de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià) (Tram. 311-02043/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 483, 31)

 • 14

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió per a l'obertura les vint-i-quatre hores del servei d'hemodinàmica de l'Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona (Tram. 311-02044/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 483, 31)

 • 15

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reordenació horària i el calendari d'implementació del servei d'hemodinàmica de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (Tram. 311-02045/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 483, 32)

 • 16

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les necessitats detectades per a la reordenació horària del servei d'hemodinàmica de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (Tram. 311-02046/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 483, 32)

 • 17

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conclusions de l'avaluació feta el 2014 amb relació al funcionament del servei d'hemodinàmica de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (Tram. 311-02047/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 483, 32)