Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 24 de febrer de 2015
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Mario Cugat Leseurs, president de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00588/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'Albert Riu i Mas, secretari general de la Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d'Esplai, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00603/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença del president d'Amics de la Gent Gran amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00632/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'Enric Canet, director de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00597/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00599/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació de Creu Roja a Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00613/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació de la Fundació Pere Tarrés amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00641/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença del president del Consell de Treball, Econòmic i Social amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00630/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.