Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 23 de febrer de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Informe del Síndic de Greuges sobre els drets lingüístics a Catalunya (Tram. 360-00014/10)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'Informe.

  (Informe: BOPC, 388, 31)

 • 2

  Informe del Síndic de Greuges relatiu a les activitats de l'Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura corresponent al 2014 (Tram. 360-00018/10)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'Informe.

  (Informe: BOPC, 476, 55)