Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dimecres, 25 de febrer de 2015
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01070/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'una representació del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01086/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Damià Calvet, director de l'Institut Català del Sòl, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01091/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença del secretari d'Habitatge i Millora Urbana amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01100/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01077/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01084/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya (Aicec-Adicae) amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01072/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació de la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01082/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Promotors-Constructors d'Edificis amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01087/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01089/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'una representació del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01090/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01095/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença de Míriam Paredes i Espinar, assessora de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01071/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'Ana del Frago, presidenta de la Comissió d'Habitatge de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01088/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença de Carme Trilla, responsable d'acció social de Càritas Diocesana de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01075/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença d'una representació de l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01093/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01096/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 18

  Compareixença d'una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01097/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 19

  Compareixença d'Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01103/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 20

  Compareixença d'una representació de l'Associació Intercameral de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 353-01074/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.