Agenda parlamentària

Febrer de 2020

Dilluns, 3

10:00h

Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Sessió específica

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/01/2020)

10:00h

Comissió d'Interior

Sessió específica

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/01/2020)

10:00h

Comissió de Territori

Sessió específica

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/01/2020)

11:00h

Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

14:30h

Comissió d'Economia i Hisenda

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

15:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió específica

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/01/2020)

15:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/01/2020)

15:00h

Comissió de Justícia

Sessió específica

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/01/2020)

Dimarts, 4

09:00h

Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 31/01/2020)

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 31/01/2020)

10:00h

Ponència: Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 28/01/2020)

11:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 31/01/2020)

15:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Sessió específica

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/01/2020)

15:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió específica

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/01/2020)

15:30h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió específica

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/01/2020)

16:30h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/01/2020)

Dimecres, 5

09:49h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 04/02/2020)

Dijous, 6

09:45h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 05/02/2020)

10:05h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/02/2020)

Divendres, 7

09:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 06/02/2020)

15:00h

Ponència: Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 06/02/2020)

Dilluns, 10

11:30h

Ponència: PL de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 03/02/2020)

15:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 03/02/2020)

Dimarts, 11

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 07/02/2020)

10:30h

Ponència: Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 11/02/2020)

15:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/02/2020)

Dimecres, 12

10:01h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/02/2020)

Dijous, 13

08:59h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

(Aparició al web: 12/02/2020)

Divendres, 14

10:00h

Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 06/02/2020)

12:00h

Intergrup de Drets Sexuals i Reproductius

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 06/02/2020)

Dilluns, 17

11:00h

Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 10/02/2020)

Dimarts, 18

11:30h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 14/02/2020)

12:30h

Mesa Ampliada

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 14/02/2020)

14:00h

Ponència: Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 10

(Aparició al web: 12/02/2020)

15:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 13/02/2020)

15:00h

Comissió d'Educació

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 14/02/2020)

15:00h

Comissió de Polítiques de Joventut

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 13/02/2020)

15:00h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 14/02/2020)

Dimecres, 19

10:00h

Comissió de Territori

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 14/02/2020)

10:00h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 17/02/2020)

12:30h

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 14/02/2020)

15:00h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 17/02/2020)

Dijous, 20

09:30h

Ponència: Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 18/02/2020)

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/02/2020)

Divendres, 21

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/02/2020)

Dilluns, 24

12:00h

Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

15:00h

Ponència: PL de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 20/02/2020)

Dimarts, 25

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 21/02/2020)

11:00h

Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 20/02/2020)

11:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 21/02/2020)

15:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Sessió específica

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 20/02/2020)

15:00h

Comissió d'Educació

Sessió específica

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/02/2020)

15:00h

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sessió específica

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/02/2020)

Dimecres, 26

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió específica

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 21/02/2020)

10:00h

Comissió de Territori

Sessió específica

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 20/02/2020)

10:00h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió específica

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 21/02/2020)

15:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió específica

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/02/2020)

15:00h

Comissió d'Interior

Sessió específica

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 21/02/2020)

15:00h

Comissió de Cultura

Sessió específica

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 21/02/2020)

Dijous, 27

09:30h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 20/02/2020)

10:00h

Comissió de Salut

Sessió específica

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/02/2020)

12:00h

Comissió de Justícia

Sessió específica

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 20/02/2020)

15:00h

Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Sessió específica

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/02/2020)

15:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió específica

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 21/02/2020)

15:00h

Ponència: Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

Divendres, 28

10:00h

Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 25/02/2020)