Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Dia:
Dilluns, 17 de febrer de 2020
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de Save the Children amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00458/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'Enric Canet, director de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants del Raval, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00496/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació del moviment Unitat contra el Feixisme i el Racisme amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00498/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de la Fundació Secretariat Gitano amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00473/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació de la Comunitat Jueva Progressista de Barcelona Bet Shalom amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00499/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'una representació de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00502/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 7

  Establiment del calendari de compareixences pendents de substanciar davant la ponència.