Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 19 de febrer de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (Tram. 202-00001/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 16, 4; esmenes presentades: BOPC, 356, 21; informe: BOPC, 545, 3)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la construcció d'una residència per a gent gran al barri de la Maternitat i Sant Ramon, del districte de les Corts de Barcelona (Tram. 250-00913/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Feijóo Suñol, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 400, 45; esmenes: BOPC, 447, 51)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la creació de places residencials per a persones amb discapacitat física i el desplegament de la figura de l'assistent personal (Tram. 250-00932/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 406, 20; esmenes: BOPC, 447, 52)

Nota: * Tal i com es va publicar en el BOPC 347, de 30 de maig de 2019, la Memòria del 2018 del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts pot ésser consultada a l'Arxiu del Parlament. També podeu consultar la documentació esmentada al web del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts http://conca.gencat.cat/ca/detall/publicacio/publicacio_memoria_2018.