Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Montserrat Perals i Tresserra, directora de l'Observatori Català de la Joventut, o d'una representació dels encarregats d'elaborar l'Enquesta a la joventut de Catalunya del 2017, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l'Enquesta (Tram. 357-00422/12)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui els objectius de la seva acció de govern a la Direcció General (Tram. 356-00639/12)

  David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'aplicació del Pla de prevenció del suïcidi juvenil (Tram. 250-00859/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 376, 5; esmenes: BOPC, 447, 49)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la definició i l'aplicació d'un pla de prevenció del suïcidi (Tram. 250-00860/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 376, 6; esmenes: BOPC, 447, 50)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'aplicació del programa de prevenció de l'estigma en la salut mental (Tram. 250-00861/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 376, 7; esmenes: BOPC, 447, 50)

 • 6

  Compareixença de la directora general de Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a explicar els objectius de la seva acció de govern a la Direcció General (Tram. 357-00686/12)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.