Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 19 de febrer de 2020
Hora:
12:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 202-00036/12)

    Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

    Elaboració del Dictamen.

    (Text presentat: BOPC, 231, 73; esmenes presentades: BOPC, 447, 7; informe: BOPC, 543, 81)

Nota: En acabar la sessió de la Comissió de Territori