Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre les cases d'infants (Tram. 250-01050/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 479, 23; esmenes: BOPC, 514, 15)

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'Irene Álvarez, advocada especialista en temes de família i protecció de menors, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el sistema de detecció d'abusos sexuals a infants i adolescents (Tram. 356-00626/12)

  Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Maria Antònia Noguera, representant de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el model d'atenció als infants víctimes d'abusos sexuals (Tram. 356-00627/12)

  Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'Olga Puig, psicòloga clínica en un servei de salut mental infantil i juvenil, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el model d'atenció als infants víctimes d'abusos sexuals (Tram. 356-00628/12)

  Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Mireia Forner, psicòloga clínica en un servei de salut mental infantil i juvenil, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el model d'atenció als infants víctimes d'abusos sexuals (Tram. 356-00629/12)

  Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Margarita Cañadas Pérez, directora del Centre d'Atenció Primerenca i Escola Infantil La Alquería de la Universitat Catòlica de València, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el model d'atenció a les famílies amb infants amb diversitat funcional (Tram. 356-00650/12)

  Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de María Ángeles Casado Hurtado, psicòloga i logopeda del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el model d'atenció a les famílies amb infants amb diversitat funcional (Tram. 356-00651/12)

  Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Compareixença d'Emilie Rivas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children, davant la Comissió de la Infància per a presentar l'informe "Violència viral: anàlisi de la violència contra la infància i l'adolescència en l'entorn digital" (Tram. 357-00639/12)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.