Ponència: Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya

Dia:
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Hora:
14:00h
Lloc:
Sala 10

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 353-00646/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Marta Macias Quesada, en representació de COOP4eQUALITY, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 353-00785/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'Anna Mercadé i Ferrando, directora de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 353-00786/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 353-00690/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Jaume Domingo, president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 353-00663/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'Andreu Camps i Povill, secretari general de la Reial Federació Espanyola de Futbol, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 353-00642/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.