Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 19 de febrer de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de la presidenta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts davant la Comissió de Cultura per a presentar la Memòria d'activitats del 2018, un document resum de la lectura crítica de la legislació vigent i les bases del contracte programa per al mandat 2019-2023 concretat en el Pla d'activitats 2020 (Tram. 359-00023/12)

  Presidenta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

  Sessió informativa o compareixença.

  (Text presentat: BOPC, 347, 110)

 • 2

  Compareixença del secretari general de Cultura davant la Comissió de Cultura per a informar sobre el funcionament de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Tram. 357-00621/12)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'associació Xarxa de Cases de la Música davant la Comissió de Cultura per a informar sobre aquest projecte (Tram. 357-00549/12)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

Nota: * Tal i com es va publicar en el BOPC 347, de 30 de maig de 2019, la Memòria del 2018 del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts pot ésser consultada a l'Arxiu del Parlament. També podeu consultar la documentació esmentada al web del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts http://conca.gencat.cat/ca/detall/publicacio/publicacio_memoria_2018.