Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 20 de febrer de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Miquel Arrufat Vila, director de Gestió de l'Institut Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre el Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (Tram. 356-00489/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Compareixença de Josep Maria Argimon, director gerent de l'Institut Català de la Salut, davant la Comissió de Salut per a posicionar-se sobre el Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (Tram. 357-00578/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre la solució a la manca d'especialistes en nefrologia pediàtrica a Lleida (Tram. 250-00512/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 218, 39; esmenes: BOPC, 246, 22)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el millorament de la Unitat d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de l'Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat, de Cambrils (Tram. 250-00513/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 218, 39; esmenes: BOPC, 246, 23)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la situació del servei de pediatria del CAP Vallès Oriental (Tram. 250-00517/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 218, 44; esmenes: BOPC, 246, 23)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el millorament de la transparència sanitària dels directius del sistema sanitari públic (Tram. 250-00530/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 223, 30; esmenes: BOPC, 281, 8)

 • 7

  Proposta de resolució sobre les persones sordes en la sanitat (Tram. 250-00542/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 223, 46; esmenes: BOPC, 281, 9)

 • 8

  Compareixença de Miquel Arrufat Vila, director de gestió de l'Institut Català de la Salut, davant la Comissió de Salut per a posicionar-se sobre el Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (Tram. 357-00693/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.