Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (Tram. 200-00012/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació de les propostes de compareixença si s'escau

  (Text presentat: BOPC, 526, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 537, 9)

 • 2

  Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (Tram. 200-00012/12)

  Govern de la Generalitat

  Designació dels ponents

  (Text presentat: BOPC, 526, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 537, 9)