Ponència: Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut

Dia:
Dijous, 20 de febrer de 2020
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de Catalunya - Coordinadora de Treballadors i Treballadores de la Sanitat - Intersindical Alternativa de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (Tram. 353-00833/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (Tram. 353-00837/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.