Agenda parlamentària

Octubre de 2013

Dimarts, 1

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 27/09/2013)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 27/09/2013)

11:00h

Mesa ampliada

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 07/07/2015)

13:00h

Comissió d'Estudi del Dret a Decidir

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 27/09/2013)

16:30h

Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 26/09/2013)

Dimecres, 2

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 27/09/2013)

10:00h

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 20/09/2013)

16:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 27/09/2013)

16:00h

Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 27/09/2013)

Dijous, 3

09:15h

Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 30/09/2013)

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 30/09/2013)

16:00h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 27/09/2013)

16:00h

Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 27/09/2013)

Divendres, 4

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 01/10/2013)

Dilluns, 7

16:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 30/09/2013)

Dimarts, 8

09:00h

Comissió d'Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l'Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 29/07/2013)

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 04/10/2013)

16:00h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 03/10/2013)

Dimecres, 9

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 04/10/2013)

Dijous, 10

10:01h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 09/10/2013)

14:54h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària (continuació). En acabar la sessi?en?a del mat

Sala 2

Emissió en directe

(Aparició al web: 08/10/2013)

Divendres, 11

10:00h

Comissió d'Investigació sobre la Gestió en l'Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses

(Desconvocat/ada: 09/12/2015)

10:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 08/10/2013)

Dilluns, 14

09:00h

Comissió d'Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l'Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 29/07/2013)

16:00h

Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 07/10/2013)

Dimarts, 15

10:00h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió ordinària

Sala 10

Emissió en directe

(Aparició al web: 08/10/2013)

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 11/10/2013)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 11/10/2013)

13:30h

Comissió de Peticions

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe

(Aparició al web: 10/10/2013)

17:00h

Comissió d'Estudi del Dret a Decidir

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 30/09/2013)

Dimecres, 16

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 11/10/2013)

10:00h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 09/10/2013)

16:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 09/10/2013)

16:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 11/10/2013)

Dijous, 17

12:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 10

Emissió en directe

(Aparició al web: 11/10/2013)

16:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 11/10/2013)

16:00h

Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 10/10/2013)

Divendres, 18

09:30h

Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 09/10/2013)

10:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 15/10/2013)

Dimarts, 22

09:00h

Comissió d'Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l'Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 29/07/2013)

10:00h

Comissió d'Investigació sobre la Gestió en l'Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 18/10/2013)

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 18/10/2013)

16:30h

Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe

(Aparició al web: 18/10/2013)

Dimecres, 23

10:30h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 18/10/2013)

14:00h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària. En acabar la sessi?en?a del mat

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 16/10/2013)

Dijous, 24

10:03h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 23/10/2013)

Divendres, 25

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 22/10/2013)

Dilluns, 28

09:00h

Comissió d'Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l'Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 29/07/2013)

Dimarts, 29

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 25/10/2013)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 25/10/2013)

11:00h

Comissió d'Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d'Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 23/10/2013)

16:00h

Comissió d'Estudi del Dret a Decidir

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 17/10/2013)

16:00h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 25/10/2013)

Dimecres, 30

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 25/10/2013)

10:00h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 25/10/2013)

10:00h

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 24/10/2013)

16:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 25/10/2013)

16:00h

Comissió de Polítiques de Joventut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 28/10/2013)

Dijous, 31

10:00h

Comissió de Cultura i Llengua

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 25/10/2013)

16:00h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 28/10/2013)