Comissió d'Estudi del Dret a Decidir

Dia:
Dimarts, 15 d'octubre de 2013
Hora:
17:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença de Miquel Roca i Junyent, ponent de la Constitució, davant la Comissió d'Estudi del Dret a Decidir (Tram. 357-00403/10)

    Compareixença.