Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimecres, 16 d'octubre de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè exposi l'objectiu, el contingut i l'abast del manual "Gènere i mitjans de comunicació. Eines per visibilitzar les aportacions de les dones" (Tram. 356-00411/10)

  Violant Cervera i Gòdia, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Institut Català de les Dones davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè exposi l'objectiu, el contingut i l'abast del manual "Gènere i mitjans de comunicació. Eines per visibilitzar les aportacions de les dones" (Tram. 356-00412/10)

  Violant Cervera i Gòdia, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre les activitats d'aquesta entitat (Tram. 357-00057/10)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre l'agenda política de la Xarxa (Tram. 357-00297/10)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.