Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 15 d'octubre de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 10

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Enric Rovira-Beleta Cuyás, arquitecte especialista en accessibilitat i professor d'arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 353-00060/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Jordi Guasch i Asmerats, enginyer industrial, interventor de la Junta de Govern del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya i membre de la Comissió d'Acció Professional, o d'una representació del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 353-00061/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació de Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 353-00072/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 353-00085/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 353-00086/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Xavier Garcia-Milà Lloveras, arquitecte especialista en accessibilitat, amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 353-00101/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Daniel Guasch Murillo, director acadèmic de la Càtedra d'Accessibilitat, Arquitectura, Disseny i Tecnologia per a Tothom de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 353-00102/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 353-00105/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença de Josep M. Ramírez, de la Fundació Guttmann, o d'una representació de la Fundació Guttmann, amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 353-00075/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'una representació de la Design for All Foundation amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 353-00100/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença de Vicente Botella García del Cid, president de la Unió de Petites i Mitjanes Residències a Catalunya, o de la persona d'aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 353-00090/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 353-00093/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.