Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 16 d'octubre de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la commemoració de la batalla de Muret (Tram. 250-00432/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 83, 58)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la finalització i la posada en funcionament dels equipaments de la unitat d'actuació 3 (UA3) del barri del Guinardó, de Barcelona (Tram. 250-00437/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 83, 61; esmenes: BOPC, 115, 58)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la cessió d'ús o propietat de la caserna de la Guàrdia Civil de Sant Vicenç dels Horts (Tram. 250-00442/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 83, 65; esmenes: BOPC, 115, 59)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'impuls d'un contracte programa amb els agents econòmics i socials sobre la incidència dels ajustaments i la reversió dels sacrificis econòmics dels treballadors i els empresaris (Tram. 250-00445/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 83, 68; esmenes: BOPC, 115, 60)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'illa d'equipaments del Mercat del Guinardó, de Barcelona (Tram. 250-00540/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 101, 48; esmenes: BOPC, 133, 13)

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre els casos d'espionatge polític (Tram. 354-00107/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de Justícia sobre els casos d'espionatge polític (Tram. 354-00108/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre els casos d'espionatge polític (Tram. 354-00109/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Crespo i Llobet davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d'espionatge polític (Tram. 356-00327/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Martorell, ex-director general de Serveis Penitenciaris, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d'espionatge polític (Tram. 356-00328/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Montserrat Turu i Rosell, expresidenta de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d'espionatge polític (Tram. 356-00329/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'Albert Batet, alcalde de Valls (Alt Camp), davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d'espionatge polític (Tram. 356-00330/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de Josep-Lluís Carod-Rovira davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d'espionatge polític (Tram. 356-00331/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de Marc Fuertes i Garcia, portaveu del Moviment Independent de Lloret a l'Ajuntament de Lloret de Mar (Selva), davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d'espionatge polític (Tram. 356-00332/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Matas i Babon, ex-secretari general de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d'espionatge polític (Tram. 356-00333/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de José Montilla davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d'espionatge polític (Tram. 356-00334/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença de Joan Recasens davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d'espionatge polític (Tram. 356-00335/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença Francesc Amador i Pitarch, exregidor a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d'espionatge polític (Tram. 356-00336/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d'espionatge polític (Tram. 356-00337/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença de Pere Navarro davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d'espionatge polític de Método 3 (Tram. 356-00372/10)

  David Bonvehí i Torras, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença del president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el tractament que els mitjans de comunicació han de fer de la posició dels menors d'edat respecte al futur polític de Catalunya (Tram. 356-00383/10)

  Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Compareixença del director de l'Agència Catalana de Notícies davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre els canvis en la plantilla d'aquesta agència (Tram. 357-00146/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.