Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 16 d'octubre de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'Enquesta de seguretat pública de Catalunya, corresponent al 2013 (Tram. 355-00067/10)

    Ramon Espadaler i Parcerisas, Conseller del Departament d'Interior

    Sessió informativa.