Comissió d'Interior

Dia:
Dijous, 17 d'octubre de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior i amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre la campanya de prevenció i d'extinció d'incendis del 2013 (Tram. 355-00068/10)

  Ramon Espadaler i Parcerisas, Conseller del Departament d'Interior; Josep Maria Pelegrí i Aixut, Conseller del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Sessió informativa.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les conclusions de l'informe sobre la gestió relacional en l'incendi de l'Alt Empordà del 2012 (Tram. 355-00069/10)

  Ramon Espadaler i Parcerisas, Conseller del Departament d'Interior

  Sessió informativa.

 • 3

  Ampliació de l'ordre del dia

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Institut Cerdà davant la Comissió d'Interior perquè presenti les conclusions de l'informe sobre la gestió relacional en l'incendi de l'Alt Empordà del 2012 (Tram. 356-00454/10)

  Comissió d'Interior

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació de l'Institut Cerdà davant la Comissió d'Interior per a presentar les conclusions de l'informe sobre la gestió relacional en l'incendi de l'Alt Empordà del 2012 (Tram. 357-00444/10)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.