Comissió de Peticions

Dia:
Dimarts, 15 d'octubre de 2013
Hora:
13:30h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Propostes de tramitació de peticions en curs.

  • 1.1

   Escrit relatiu a la modificació de la normativa civil sobre custòdia compartida (Tram. 125-00009/10)

   Tramitació.

  • 1.2

   Escrit relatiu a l'accés a un expedient administratiu (Tram. 125-00013/10)

   Tramitació.

  • 1.3

   Escrit relatiu al canvi en la consideració d'estrany en les successions (Tram. 125-00017/10)

   Tramitació.

  • 1.4

   Escrit relatiu a la possibilitat de consignar la conjunció "i" entre els dos cognoms en els formularis administratius (Tram. 126-00012/09)

   Tramitació.

  • 1.5

   Escrit relatiu a l'establiment d'un servei de notificació automàtica del canvi de domicili (Tram. 126-00013/09)

   Tramitació.

  • 1.6

   Escrit relatiu a la potenciació de l'activitat turística als pobles de muntanya (Tram. 126-00010/10)

   Tramitació.

  • 1.7

   Escrit relatiu a l'accés al registre públic de votacions del Parlament de Catalunya (Tram. 126-00011/10)

   Tramitació.

 • 2

  Propostes de tramitació de noves peticions.

  • 2.1

   Escrit relatiu a les obres d'adaptació d'una estació de metro (Tram. 125-00019/10)

   Tramitació.

  • 2.2

   Escrit relatiu a les condicions de treball del Cos de Veterinaris de la Generalitat (Tram. 125-00020/10)

   Tramitació.

  • 2.3

   Escrit relatiu a un pla estratègic de videovigilància (Tram. 126-00016/10)

   Tramitació.

  • 2.4

   Escrit relatiu al foment del turisme i les infraestructures de Balaguer (Noguera) (Tram. 126-00017/10)

   Tramitació.

  • 2.5

   Escrit relatiu a la remuneració i les incompatibilitats dels càrrecs públics (Tram. 126-00018/10)

   Tramitació.

  • 2.6

   Escrit relatiu a les places en centres ocupacionals per a persones amb discapacitat (Tram. 126-00019/10)

   Tramitació.

  • 2.7

   Escrit relatiu a la prohibició d'incloure determinades dades en els currículums per a evitar discriminacions (Tram. 126-00020/10)

   Tramitació.

  • 2.8

   Escrit relatiu als preus universitaris per a les famílies monoparentals (Tram. 126-00021/10)

   Tramitació.