Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 16 d'octubre de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 •  

  PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'aturada de la tramitació del projecte d'un centre de telecomunicacions al cim de Sant Mateu, a Premià de Dalt (Tram. 250-00451/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 48; esmenes: BOPC, 115, 61)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la promoció de la marca turística Costa Daurada (Tram. 250-00502/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 93, 79; esmenes: BOPC, 127, 42)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la inclusió de la denominació Costa Daurada en el projecte d'oci BCN World (Tram. 250-00507/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 93, 82; esmenes: BOPC, 127, 43)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la creació d'una xarxa de calls (Tram. 250-00525/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; M. Glòria Renom i Vallbona, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Lluís Guinó i Subirós, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Carles Puigdemont i Casamajó, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere Regull i Riba, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 97, 36; esmenes: BOPC, 127, 43)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la denegació dels permisos d'investigació Calaf C per a l'extracció de carbó i d'urani (Tram. 250-00578/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Mixt; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 106, 58; esmenes: BOPC, 127, 47)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'aprovació del règim de transició que estableix la disposició transitòria de l'Ordre de l'Estat EHA/2899/2011, de transparència i protecció del client de serveis bancaris (Tram. 250-00580/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 106, 61; esmenes: BOPC, 127, 48)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la garantia de continuïtat de l'activitat i l'ocupació d'Alstom Wind i la incentivació de la producció d'energia amb fonts renovables (Tram. 250-00613/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 111, 59; esmenes: BOPC, 149, 30)

 •  

  DEBAT I VOTACIÓ SESSIONS INFORMATIVES AMB EL CONSELLER

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre els acords amb l'empresa Veremonte per a la construcció dels parcs temàtics BCN World (Tram. 354-00004/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre el projecte BCN World (Tram. 354-00118/10)

  Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre els objectius del seu departament (Tram. 354-00020/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre les dades de la desocupació i les accions per a combatre-la (Tram. 354-00028/10)

  Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre les dades del programa de la renda mínima d'inserció (Tram. 354-00059/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 13

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre els diàlegs competitius, les adjudicacions i l'impacte del nou model de les tecnologies de la informació i la comunicació (Tram. 354-00061/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 14

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre els acords de la trobada del 15 de maig de 2013 en el marc de l'Acord estratègic 2013-2015 (Tram. 354-00075/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 15

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre els acords de la trobada del 15 de maig de 2013 en el marc de l'Acord estratègic 2013-2015 (Tram. 354-00076/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 16

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre el Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016 (Tram. 354-00083/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 17

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre el Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016 (Tram. 354-00084/10)

  Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 18

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre el Pla estratègic de turisme (Tram. 354-00088/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 19

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre la política energètica (Tram. 354-00120/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 20

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre el projecte de centre comercial de fabricants de Viladecans (Baix Llobregat) (Tram. 354-00121/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 21

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre els efectes de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2012 en el pressupost d'aquest departament (Tram. 354-00141/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 •  

  DEBAT I VOTACIÓ SOL·LICITUDS COMPAREIXENÇA ENTITATS

 • 22

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre l'escenari pressupostari d'aquest departament per al final del 2013 (Tram. 354-00168/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença de Carles Gilbert, alcalde de la Granadella, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè presenti l'estudi "Impacte econòmic de l'energia eòlica a escala local a Catalunya" (Tram. 356-00175/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença de Sergi Saladié, professor associat i investigador del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè presenti l'estudi "Impacte econòmic de l'energia eòlica a escala local a Catalunya" (Tram. 356-00176/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Confederació de Comerç de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l'Estat de garantia d'unitat de mercat (Tram. 356-00206/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Pimec Comerç davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l'Estat de garantia d'unitat de mercat (Tram. 356-00207/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 27

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l'Estat de garantia d'unitat de mercat (Tram. 356-00208/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 28

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l'Estat de garantia d'unitat de mercat (Tram. 356-00209/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 29

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Supermercats i Distribuïdors davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l'Estat de garantia d'unitat de mercat (Tram. 356-00210/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 30

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Comissions Obreres davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l'Estat de garantia d'unitat de mercat (Tram. 356-00211/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 31

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l'Estat de garantia d'unitat de mercat (Tram. 356-00212/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 32

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de TLN-100% Renovables davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè presenti l'informe "Sobre l'estat de les centrals nuclears a Catalunya. Una visió en perspectiva" (Tram. 356-00261/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 33

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Dones Emprenedores davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre l'equiparació de valor entre homes i dones a l'economia, l'ocupació i la recuperació econòmica (Tram. 356-00275/10)

  Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 34

  Sol·licitud de compareixença de Jorge Fabra Utray, membre d'Economistes Enfront de la Crisi, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè presenti els estudis relatius a l'energia eòlica i l'actualitat del sector (Tram. 356-00343/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 35

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació Renovables davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè presenti els estudis relatius a l'energia eòlica i l'actualitat del sector (Tram. 356-00344/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 36

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Unió Espanyola Fotovoltaica davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè presenti els estudis relatius a l'energia eòlica i l'actualitat del sector (Tram. 356-00345/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 37

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Eòlica de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè presenti els estudis relatius a l'energia eòlica i l'actualitat del sector (Tram. 356-00346/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 38

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Productors d'Energies Renovables davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè presenti els estudis relatius a l'energia eòlica i l'actualitat del sector (Tram. 356-00347/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 39

  Sol·licitud de compareixença de Carles Ruiz, alcalde de Viladecans (Baix Llobregat), davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui els procediments del projecte "Viladecans The Style Outlets" (Tram. 356-00349/10)

  Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 40

  Sol·licitud de compareixença del director general de Comerç davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui els procediments del projecte "Viladecans The Style Outlets" (Tram. 356-00350/10)

  Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 41

  Sol·licitud de compareixença del director general de Comerç davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre la repercussió del projecte de centre comercial de fabricants de Viladecans (Baix Llobregat) en el comerç de la comarca (Tram. 356-00364/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 42

  Sol·licitud de compareixença de Francesc Damià Calvet, director de l'Institut Català del Sòl, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui els procediments del projecte "Viladecans The Style Outlets" (Tram. 356-00351/10)

  Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 43

  Sol·licitud de compareixença de Jorge Fuentes, consultor tecnològic, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre el futur de la indústria espacial a Catalunya (Tram. 356-00361/10)

  Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 44

  Sol·licitud de compareixença de Rafael Harillo, director general de Stardust Consulting, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre el futur de la indústria espacial a Catalunya (Tram. 356-00362/10)

  Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 •  

  DEBAT I VOTACIÓ COMPAREIXENCES PROCEDIMENT LEGISLATIU

 • 45

  Sol·licitud de compareixença d'Armengol Torres Sabaté, coordinador a l'Estat espanyol de la Setmana Mundial de l'Espai, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre el futur de la indústria espacial a Catalunya (Tram. 356-00363/10)

  Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 •  

  COMPAREIXENÇA

  • 46.1

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00236/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.2

   Proposta de compareixença d'Adrià Alemany, portaveu de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00238/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.3

   Proposta de compareixença d'Ada Colau, membre de l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals i de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00239/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.4

   Proposta de compareixença de José María Fernández Seijo, magistrat del Jutjat Mercantil número 3 de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00241/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.5

   Proposta de compareixença de José María Fernández Seijo, magistrat del Jutjat Mercantil número 3 de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00278/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.6

   Proposta de compareixença de Guillem Soler, jutge del Jutjat de Primera Instància número 2 de Sabadell, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00247/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.7

   Proposta de compareixença de Pablo Izquierdo Blanco, magistrat del Jutjat de Primera Instància número 1 de Mataró, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00279/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.8

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00245/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.9

   Proposta de compareixença de Jesús Sánchez, advocat i diputat de la Comissió Normativa del Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00264/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.10

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00276/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.11

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00261/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.12

   Proposta de compareixença d'una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00277/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.13

   Proposta de compareixença del síndic de greuges amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00243/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.14

   Proposta de compareixença d'una representació del Síndic de Greuges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00260/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.15

   Proposta de compareixença de Francesc Vendrell Bayona, director de Consum i Territori del Síndic de Greuges, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00273/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.16

   Proposta de compareixença d'una representació del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00244/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.17

   Proposta de compareixença de la síndica de greuges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00248/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.18

   Proposta de compareixença d'una representació de l'OCUC amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00242/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.19

   Proposta de compareixença d'Àngel Tarrés, de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00267/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.20

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Consumidors i Usuaris en Acció de Catalunya - Facua amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00256/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.21

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Consumidors amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00257/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.22

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00258/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.23

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00266/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.24

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Persones Consumidores de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00254/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.25

   Proposta de compareixença de Luis Pineda, president d'Ausbanc Consumo, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00252/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.26

   Proposta de compareixença de Montse Andrés, delegada d'Ausbanc Consumo a Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00253/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.27

   Proposta de compareixença d'una representació d'Ausbanc Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00259/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.28

   Proposta de compareixença de Santos González Sánchez, president de l'Associació Hipotecària Espanyola, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00249/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.29

   Proposta de compareixença de Jofre Farrés, secretari general d'Aicec-Adicae, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00246/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.30

   Proposta de compareixença de Manuel Pardos Vicente, president de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (ADICAE), amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00250/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.31

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya (Aicec-Adicae) amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00251/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.32

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00255/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.33

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, en nom del Consell de Persones Consumidores de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00275/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.34

   Proposta de compareixença d'Alfons Conesa Badiella, director de l'Agència Catalana del Consum, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00270/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.35

   Proposta de compareixença de Domènec Martinez Garcia, director de l'Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social de l'Ajuntament de Terrassa (Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00237/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.36

   Proposta de compareixença de Martí Batllori, jurista del grup promotor de la iniciativa legislativa popular de la dació en pagament, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00240/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.37

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvi amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00262/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.38

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Espanyola de Banca amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00263/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.39

   Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió d'Habitatge de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00265/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.40

   Proposta de compareixença de Xavier Sanz, de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00268/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.41

   Proposta de compareixença de Carme Trilla, de Càritas Diocesana de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00269/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.42

   Proposta de compareixença d'una representació de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00271/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.43

   Proposta de compareixença d'una representació de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00272/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.44

   Proposta de compareixença de Carles Enric Florensa, exdirector de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00274/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 46

  Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum

  • 46.1

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00236/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.2

   Proposta de compareixença d'Adrià Alemany, portaveu de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00238/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.3

   Proposta de compareixença d'Ada Colau, membre de l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals i de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00239/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.4

   Proposta de compareixença de José María Fernández Seijo, magistrat del Jutjat Mercantil número 3 de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00241/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.5

   Proposta de compareixença de José María Fernández Seijo, magistrat del Jutjat Mercantil número 3 de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00278/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.6

   Proposta de compareixença de Guillem Soler, jutge del Jutjat de Primera Instància número 2 de Sabadell, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00247/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.7

   Proposta de compareixença de Pablo Izquierdo Blanco, magistrat del Jutjat de Primera Instància número 1 de Mataró, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00279/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.8

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00245/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.9

   Proposta de compareixença de Jesús Sánchez, advocat i diputat de la Comissió Normativa del Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00264/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.10

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00276/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.11

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00261/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.12

   Proposta de compareixença d'una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00277/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.13

   Proposta de compareixença del síndic de greuges amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00243/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.14

   Proposta de compareixença d'una representació del Síndic de Greuges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00260/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.15

   Proposta de compareixença de Francesc Vendrell Bayona, director de Consum i Territori del Síndic de Greuges, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00273/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.16

   Proposta de compareixença d'una representació del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00244/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.17

   Proposta de compareixença de la síndica de greuges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00248/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.18

   Proposta de compareixença d'una representació de l'OCUC amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00242/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.19

   Proposta de compareixença d'Àngel Tarrés, de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00267/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.20

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Consumidors i Usuaris en Acció de Catalunya - Facua amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00256/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.21

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Consumidors amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00257/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.22

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00258/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.23

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00266/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.24

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Persones Consumidores de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00254/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.25

   Proposta de compareixença de Luis Pineda, president d'Ausbanc Consumo, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00252/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.26

   Proposta de compareixença de Montse Andrés, delegada d'Ausbanc Consumo a Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00253/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.27

   Proposta de compareixença d'una representació d'Ausbanc Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00259/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.28

   Proposta de compareixença de Santos González Sánchez, president de l'Associació Hipotecària Espanyola, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00249/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.29

   Proposta de compareixença de Jofre Farrés, secretari general d'Aicec-Adicae, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00246/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.30

   Proposta de compareixença de Manuel Pardos Vicente, president de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (ADICAE), amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00250/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.31

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya (Aicec-Adicae) amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00251/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.32

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00255/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.33

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, en nom del Consell de Persones Consumidores de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00275/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.34

   Proposta de compareixença d'Alfons Conesa Badiella, director de l'Agència Catalana del Consum, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00270/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.35

   Proposta de compareixença de Domènec Martinez Garcia, director de l'Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social de l'Ajuntament de Terrassa (Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00237/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.36

   Proposta de compareixença de Martí Batllori, jurista del grup promotor de la iniciativa legislativa popular de la dació en pagament, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00240/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.37

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvi amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00262/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.38

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Espanyola de Banca amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00263/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.39

   Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió d'Habitatge de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00265/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.40

   Proposta de compareixença de Xavier Sanz, de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00268/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.41

   Proposta de compareixença de Carme Trilla, de Càritas Diocesana de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00269/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.42

   Proposta de compareixença d'una representació de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00271/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.43

   Proposta de compareixença d'una representació de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00272/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 46.44

   Proposta de compareixença de Carles Enric Florensa, exdirector de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 352-00274/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 47

  Compareixença de Jaume Margarit i Rosat, director general de l'Associació de Productors d'Energies Renovables, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a presentar l'estudi de l'impacte macroeconòmic de les energies renovables corresponent al 2011 (Tram. 357-00035/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.