Agenda parlamentària

Abril de 2012

Dimarts, 3

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimecres, 4

10:00h

Comissió de Cultura i Llengua

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimarts, 10

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimecres, 11

10:01h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dijous, 12

09:40h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

15:30h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

17:07h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimarts, 17

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

13:00h

Comissió de Peticions

(Desconvocat/ada: 16/12/2012)

16:00h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimecres, 18

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:00h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:00h

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió de Polítiques de Joventut

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dijous, 19

10:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 20/04/2012)

16:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 19/04/2012)

Divendres, 20

10:00h

Comissió de Cooperació i Solidaritat

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimarts, 24

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 20/04/2012)

13:00h

Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària

Sessió constitutiva

Sala 2

(Aparició al web: 19/04/2012)

13:00h

Ponència: Projecte de llei d'estabilitat pressupostària de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 7

(Aparició al web: 20/04/2012)

13:30h

Comissió de Peticions

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 20/04/2012)

16:30h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimecres, 25

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dijous, 26

10:03h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

(Aparició al web: 26/04/2012)

14:04h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària (continuació)

Sala de grups

(Aparició al web: 25/04/2012)

Divendres, 27

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)