Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 18 d'abril de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 23

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Indústria davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre el Pla d'actuacions industrials i empresarials del Govern de Catalunya 2012-2014 (Tram. 356-00474/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Indústria davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliqui el Pla d'actuacions industrials i empresarials del Govern de Catalunya 2012-2014 (Tram. 356-00464/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre el Pla d'actuacions industrials i empresarials del Govern de Catalunya 2012-2014 (Tram. 354-00153/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 26

  Sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre el Pla d'actuacions industrials i empresarials per al període 2012-2014 (Tram. 355-00088/09)

  Sessió informativa.

 • 27

  Proposta de resolució sobre la transparència en el sistema de gestió de la renda mínima d'inserció (Tram. 250-00840/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 28

  Proposta de resolució sobre la convocatòria del Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d'Inserció per a informar del canvi del model de pagament aplicat durant l'agost del 2011 (Tram. 250-00838/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 29

  Proposta de resolució sobre la col·laboració amb els sectors de l'economia social i cooperativa (Tram. 250-00820/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 30

  Proposta de resolució sobre l'exigència a Ficosa d'una justificació per a l'expedient de regulació d'ocupació temporal de l'antiga planta de Sony de Viladecavalls i sobre la concreció del seu pla de reconversió industrial (Tram. 250-00752/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 31

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla de desenvolupament turístic del Berguedà (Tram. 250-00702/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 32

  Proposta de resolució sobre l'acreditació pel grup Ficosa del canvi de condicions que justifica l'incompliment dels acords subscrits amb els treballadors de les plantes de Rubí i de Viladecavalls (Tram. 250-00698/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 33

  Proposta de resolució sobre l'entrada d'inspectors de la Generalitat a les centrals nuclears catalanes (Tram. 250-00660/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

Nota: Si escau, el president proposarà l'ampliació de l'ordre del dia per a substanciar les compareixences corresponents als punts 9, 10 i 11.