Comissiˇ de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 18 d'abril de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

CarÓcter de la sessiˇ:
Sessiˇ ordinÓria

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resoluciˇ sobre la presentaciˇ del calendari d'execuciˇ de la segona fase de la ronda Sud d'Igualada (Tram. 250-00708/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 182, 36; esmenes: BOPC, 220, 36)

 • 2

  Proposta de resoluciˇ sobre el desenvolupament del projecte de l'eix Transversal Ferroviari i la connexiˇ d'aquest eix amb el port de Barcelona (Tram. 250-00713/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Celestino Corbacho i Chaves, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 182, 38; esmenes: BOPC, 220, 37)

 • 3

  Proposta de resoluciˇ sobre la canalitzaciˇ de les aigŘes del torrent del Lluc, al Vendrell (Tram. 250-00768/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 207, 28; esmenes: BOPC, 254, 26)

 • 4

  Proposta de resoluciˇ sobre la reclamaciˇ a les empreses subministradores d'aigua perquŔ informin els clients sobre la nova tarifa social (Tram. 250-00771/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi RodrÝguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 207, 30; esmenes: BOPC, 254, 26)

 • 5

  Proposta de resoluciˇ sobre l'execuciˇ de la integraciˇ urbana de la lÝnia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Igualada i Vilanova del CamÝ (Tram. 250-00774/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbˇ i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi RodrÝguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 207, 32; esmenes: BOPC, 254, 28)

 • 6

  Proposta de resoluciˇ sobre el garantiment de la qualitat del servei de transport de viatgers per carretera entre Igualada i Barcelona (Tram. 250-00775/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbˇ i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi RodrÝguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 207, 33; esmenes: BOPC, 254, 28)

 • 7

  Proposta de resoluciˇ sobre la incorporaciˇ d'una persona en representaciˇ dels ajuntaments de Vilanova del CamÝ, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt en la Taula EstratŔgica per a l'Aeroport d'Igualada-Ďdena (Tram. 250-00776/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbˇ i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi RodrÝguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 207, 33; esmenes: BOPC, 254, 28)

 • 8

  Proposta de resoluciˇ sobre la finalitzaciˇ del projecte constructiu de la segregaciˇ d'aigŘes salobres per a la reducciˇ de la salinitat al Prat de Llobregat (Tram. 250-00778/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi RodrÝguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 207, 34; esmenes: BOPC, 254, 29)

 • 9

  Proposta de resoluciˇ sobre l'emplašament d'un abocador de residus a la zona de la Vinya del Tot, a Sant Mateu de Bages (Tram. 250-00780/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador MilÓ i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 207, 36; esmenes: BOPC, 254, 29)

 • 10

  Proposta de resoluciˇ sobre la no-autoritzaciˇ de l'emplašament d'un abocador de residus d'ecoparcs a la zona de la Vinya del Tot, a Sant Mateu de Bages (Tram. 250-00862/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Judit Carreras Tort, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 239, 46)

 • 11

  Proposta de resoluciˇ sobre el projecte de restauraciˇ de la zona de la b˛bila de la Vinya del Tot, a Sant Mateu de Bages, i sobre els controls arran de la investigaciˇ del Seprona dels abocaments ilĚlegals al dip˛sit de runa de Call˙s (Tram. 250-00892/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 250, 51; esmenes: BOPC, 280, 26)

 • 12

  Proposta de resoluciˇ sobre el projecte d'ampliaciˇ del port de Coma-ruga i sobre la difusiˇ turÝstica de la reserva natural de pesca de la Masia Blanca (Tram. 250-00783/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret MartÝ, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 214, 19; esmenes: BOPC, 254, 30)

 • 13

  Proposta de resoluciˇ sobre el projecte d'ampliaciˇ de la carretera GI-552, a Breda (Tram. 250-00784/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 214, 20; esmenes: BOPC, 254, 30)

 • 14

  Proposta de resoluciˇ sobre la declaraciˇ de parc natural de les capšaleres del Ter i el Freser (Tram. 250-00785/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 214, 20)

 • 15

  Proposta de resoluciˇ sobre la redacciˇ d'un nou pla director urbanÝstic del Baix PenedŔs d'acord amb el conveni d'Aarhus i les directives de la Uniˇ Europea sobre participaciˇ ciutadana (Tram. 250-00786/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 214, 21)

 • 16

  Proposta de resoluciˇ sobre l'elaboraciˇ d'un pla de millorament del transport de viatgers per l'eix Diagonal (Tram. 250-00791/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista; Judit Carreras Tort, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 214, 25; esmenes: BOPC, 254, 30)

 • 17

  Proposta de resoluciˇ sobre les obres de rehabilitaciˇ del barri d'Espronceda, de Sabadell (Tram. 250-00792/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila TatchÚ, del Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 214, 25; esmenes: BOPC, 254, 31)

 • 18

  Proposta de resoluciˇ sobre la signatura del conveni amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per al finanšament de les obres de soterrament de la lÝnia ferroviÓria en aquest municipi i sobre el finanšament i la licitaciˇ d'aquestes obres per part del Govern de l'Estat (Tram. 250-00799/09)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari de ConvergŔncia i Uniˇ; Santi RodrÝguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 220, 38)

 • 19

  Proposta de resoluciˇ sobre l'aprovaciˇ de la catalogaciˇ del vial d'accÚs a Castellnou de Bages com a carretera, el traspÓs a la Diputaciˇ de Barcelona i la incorporaciˇ d'una partida en els pressupostos del 2012 per al seu manteniment (Tram. 250-00800/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 220, 39; esmenes: BOPC, 254, 32)

 • 20

  Proposta de resoluciˇ sobre el desenvolupament dels plans urbanÝstics de la conca d'Ďdena (Tram. 250-00803/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 220, 41; esmenes: BOPC, 254, 33)

 • 21

  Proposta de resoluciˇ sobre el restabliment del servei d'autob˙s nocturn entre Vilafranca del PenedŔs, Sant SadurnÝ d'Anoia i Barcelona (Tram. 250-00813/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 230, 14; esmenes: BOPC, 274, 15)

 • 22

  Proposta de resoluciˇ sobre el manteniment del servei d'autob˙s nocturn entre Sant SadurnÝ d'Anoia i Vilafranca del PenedŔs i sobre l'ampliaciˇ de la ruta (Tram. 250-00814/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorˇs i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 230, 14)

 • 23

  Control del compliment de la Resoluciˇ 234/IX, sobre un estudi de l'estat de les platges de GavÓ i Viladecans (Baix Llobregat) (Tram. 290-00223/09)

  Comissiˇ de Territori i Sostenibilitat

  Criteri de la Comissiˇ sobre el compliment.