Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimecres, 18 d'abril de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut (Tram. 411-00002/09)

  Ple del Parlament

  Proposta de substitució d'un membre especialista

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre les polítiques de joventut en l'àmbit de l'ocupació (Tram. 355-00074/09)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Sessió informativa.

 • 3

  Compareixença del secretari general d'Empresa i Ocupació davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut en l'àmbit de l'ocupació (Tram. 357-00223/09)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença de la secretària d'Ocupació i Relacions Laborals davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut en l'àmbit de l'ocupació (Tram. 357-00224/09)

  Compareixença.