Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Dia:
Dimecres, 18 d'abril de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 3

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 3

    Sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre l'execució de la Resolució 671/VIII, sobre el món agrari (Tram. 355-00079/09)

    Sessió informativa.