Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dimecres, 18 d'abril de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre l'impuls d'un nou acord estratègic per a la competitivitat de l'economia catalana per als anys 2012-2015 (Tram. 355-00076/09)

  Andreu Mas-Colell , Conseller del Departament d'Economia i Coneixement

  Sessió informativa.

 • 2

  Proposta de compareixença de Maite Vilalta Ferrer, professora titular d'hisenda pública, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01100/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 3

  Proposta de compareixença de Maite Vilalta i Ferrer, professora titular d'hisenda pública i coautora de l'estudi "Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l'Administració central 2002-2005", amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01125/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 4

  Proposta de compareixença de Lluís Manuel Alonso González, catedràtic de dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01101/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 5

  Proposta de compareixença de Valentí Pich, president del Consell General de Col·legis d'Economistes, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01102/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 6

  Proposta de compareixença de Joan B. Casas, degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01103/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 7

  Proposta de compareixença de José Andrés Rozas, degà de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Abat Oliba CEU, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01104/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 8

  Proposta de compareixença de Guillem López Casasnovas, catedràtic d'economia de la Universitat Pompeu Fabra i conseller del Banc d'Espanya, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01105/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 9

  Proposta de compareixença de Guillem López Casasnovas, catedràtic d'economia i coautor de l'estudi "Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l'Administració central 2002-2005", amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01119/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 10

  Proposta de compareixença de Joan Ramon Rovira Homs, cap del Gabinet d'Estudis Econòmics de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01106/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 11

  Proposta de compareixença de Joan Ramon Rovira i Homs, director del Gabinet d'Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona i coautor de l'estudi "Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l'Administració central 2002-2005", amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01121/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 12

  Proposta de compareixença de Núria Bosch Roca, catedràtica d'hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01107/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 13

  Proposta de compareixença de Núria Bosch Roca, catedràtica d'hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01112/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 14

  Proposta de compareixença de Núria Bosch i Roca, catedràtica d'hisenda pública i coautora de l'estudi "Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l'Administració central 2002-2005", amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01115/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 15

  Proposta de compareixença de Marta Espasa i Queralt, professora d'hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01108/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 16

  Proposta de compareixença de Marta Espasa Queralt, professora titular d'hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01113/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 17

  Proposta de compareixença de Marta Espasa i Queralt, professora titular d'hisenda pública i coautora de l'estudi "Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l'Administració central 2002-2005", amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01118/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 18

  Proposta de compareixença de Joan Francesc Corona Ramon, catedràtic d'economia aplicada de la Universitat de Barcelona i director acadèmic de l'Institut de l'Empresa Familiar, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01109/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 19

  Proposta de compareixença de Joan Francesc Corona Ramon, catedràtic d'hisenda pública i coautor de l'estudi "Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l'Administració central 2002-2005", amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01116/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 20

  Proposta de compareixença de Germà Bel Queralt, catedràtic d'economia aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01110/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 21

  Proposta de compareixença de Jordi Pons Novell, catedràtic d'economia aplicada de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01111/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 22

  Proposta de compareixença d'Elisenda Paluzie Hernández, degana de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01114/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 23

  Proposta de compareixença de Joan Carles Costas Terrones, professor titular d'hisenda pública i coautor de l'estudi "Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l'Administració central 2002-2005", amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01117/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 24

  Proposta de compareixença d'Eduard Rius i Pey, expert en economia de la salut i coautor de l'estudi "Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l'Administració central 2002-2005", amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01120/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 25

  Proposta de compareixença de Xavier Sala i Martín, catedràtic d'economia i coautor de l'estudi "Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l'Administració central 2002-2005", amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01122/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 26

  Proposta de compareixença de Joaquim Solé i Vilanova, catedràtic d'hisenda pública i coautor de l'estudi "Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l'Administració central 2002-2005", amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01123/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 27

  Proposta de compareixença de Ramon Tremosa i Balcells, professor titular de teoria econòmica i coautor de l'estudi "Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l'Administració central 2002-2005", amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01124/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 28

  Proposta de compareixença de Maties Vives i March, economista i coautor de l'estudi "Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l'Administració central 2002-2005", amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01126/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 29

  Proposta de compareixença d'Antoni Zabalza i Martí, catedràtic de teoria econòmica i coautor de l'estudi "Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l'Administració central 2002-2005", amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01127/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 30

  Proposta de compareixença de José Antonio Martínez Álvarez, director general de l'Institut d'Estudis Fiscals, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01128/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 31

  Proposta de compareixença d'Àngel de la Fuente, membre de l'Institut d'Anàlisi Econòmica del Consell Superior d'Investigacions Científiques, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01129/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 32

  Proposta de compareixença de Mikel Buesa, catedràtic d'economia de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01130/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 33

  Proposta de compareixença de María Ángeles García Frías, professora titular de la Facultat de Dret de la Universitat de Salamanca, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 352-01131/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 34

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les presumptes irregularitats en les adjudicacions de determinades obres per part de GISA (Tram. 354-00019/09)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 35

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre les presumptes irregularitats en les adjudicacions de determinades obres per part de GISA (Tram. 354-00020/09)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 37

  Sol·licitud de sessió informativa de la comissió corresponent amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre el cas GISA (Tram. 354-00023/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 39

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre l'actualització de la balança fiscal de Catalunya amb l'Administració central del període 2006-2009 (Tram. 354-00093/09)

  Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 41

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre els resultats de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central del 2006 al 2009 (Tram. 354-00167/09)

  Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 42

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre la situació de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea (Baix Ebre) (Tram. 354-00107/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 43

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre la situació de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea (Baix Ebre) (Tram. 354-00108/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 44

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre les actuacions amb relació a Spanair (Tram. 354-00143/09)

  Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 45

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre les mesures i els ajustaments econòmics previstos en els pressupostos de la Generalitat (Tram. 354-00150/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 46

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre el canvi de les previsions de creixement econòmic i la modificació dels pressupostos del 2012 (Tram. 354-00151/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 47

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions preferents de les caixes d'estalvis (Tram. 354-00160/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 48

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Agència Tributària de Catalunya davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre les línies d'actuació de l'Agència i les prioritats en la lluita contra el frau fiscal (Tram. 356-00009/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 49

  Sol·licitud de compareixença de Joaquim Nadal i Farreras, exconseller de Política Territorial i Obres Públiques, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre les presumptes irregularitats en les adjudicacions de determinades obres per part de GISA (Tram. 356-00011/09)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 50

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Habitatge davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre les mesures per a millorar l'accés a l'habitatge (Tram. 356-00068/09)

  Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 51

  Sol·licitud de compareixença del director general de Política Financera i Assegurances davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre les mesures per a afrontar la manca de pagament dels préstecs hipotecaris (Tram. 356-00069/09)

  Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 52

  Sol·licitud de compareixença del director o directora general de CatalunyaCaixa davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la intervenció del Fons de reestructuració ordenada bancària en el seu capital (Tram. 356-00198/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 53

  Sol·licitud de compareixença del director o directora general d'Unnim davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la intervenció del Fons de reestructuració ordenada bancària en el seu capital (Tram. 356-00199/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 54

  Sol·licitud de compareixença dels representants del Fons de reestructuració ordenada bancària als òrgans de direcció d'Unnim Banc i Catalunya Banc davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informin sobre llurs funcions i sobre el futur d'aquestes entitats (Tram. 356-00210/09)

  Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 55

  Sol·licitud de compareixença del director general de Política Financera, Assegurances i Tresor davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la situació de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea (Baix Ebre) (Tram. 356-00306/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 56

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la situació de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea (Baix Ebre) (Tram. 356-00307/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 57

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de l'Institut Català del Crèdit Agrari davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la situació de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea (Baix Ebre) (Tram. 356-00308/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 58

  Sol·licitud de compareixença d'Eliseu Muní i Vives, president del Consell Català de la Producció Integrada, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la problemàtica de la producció integrada (Tram. 356-00324/09)

  Montserrat Ribera i Puig, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 59

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Agència Catalana del Consum davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les actuacions de l'Agència amb relació a la problemàtica de les participacions preferents (Tram. 356-00335/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 60

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui la visió de la seva entitat sobre la problemàtica de les participacions preferents (Tram. 356-00336/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 61

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Caixes d'Estalvi davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui la visió de la seva entitat sobre la problemàtica de les participacions preferents (Tram. 356-00337/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 62

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Espanyola de la Banca davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui la visió de la seva entitat sobre la problemàtica de les participacions preferents (Tram. 356-00338/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 63

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Agència Catalana del Consum davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la problemàtica derivada de la comercialització de participacions preferents d'entitats financeres i les actuacions per a preservar els drets dels consumidors afectats (Tram. 356-00349/09)

  Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 64

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la problemàtica derivada de la comercialització de participacions preferents d'entitats financeres i les actuacions per a preservar els drets dels consumidors afectats (Tram. 356-00350/09)

  Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 65

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Caixes d'Estalvi davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la problemàtica derivada de la comercialització de participacions preferents d'entitats financeres i les actuacions per a preservar els drets dels consumidors afectats (Tram. 356-00351/09)

  Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 66

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Espanyola de Banca davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la problemàtica derivada de la comercialització de participacions preferents d'entitats financeres i les actuacions per a preservar els drets dels consumidors afectats (Tram. 356-00352/09)

  Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 67

  Sol·licitud de compareixença de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, governador del Banc d'Espanya, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions preferents de les caixes d'estalvis (Tram. 356-00488/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 68

  Sol·licitud de compareixença de Julio Segura Sánchez, director de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions preferents de les caixes d'estalvis (Tram. 356-00489/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 69

  Sol·licitud de compareixença d'Alfons Conesa Badiella, director de l'Agència Catalana del Consum, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions preferents de les caixes d'estalvis (Tram. 356-00490/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 70

  Sol·licitud de compareixença d'Isidre Fainé, president de .la Caixa., davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions preferents de les caixes d'estalvis (Tram. 356-00491/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 71

  Sol·licitud de compareixença d'Adolf Todó, president de CatalunyaCaixa, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions preferents de les caixes d'estalvis (Tram. 356-00492/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 72

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Mestres, director general d'Unnim, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions preferents de les caixes d'estalvis (Tram. 356-00493/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 73

  Sol·licitud de compareixença de Manuel Troyano, director general de Caixa Penedès, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions preferents de les caixes d'estalvis (Tram. 356-00494/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 74

  Sol·licitud de compareixença de Josep Ibern, president de Caixa Laietana, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions preferents de les caixes d'estalvis (Tram. 356-00495/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 75

  Sol·licitud de compareixença de Manuel Pardos Vicente, president de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions preferents de les caixes d'estalvis (Tram. 356-00496/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 76

  Sol·licitud de compareixença de Jofre Farrés, secretari general de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre els afectats per les participacions preferents (Tram. 356-00562/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 77

  Sol·licitud de compareixença de Vicenç Navarro, catedràtic de ciències polítiques i socials de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern (Tram. 356-00487/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 78

  Sol·licitud de compareixença de Gonzalo Bernardos Domínguez, vicerector d'Economia de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern (Tram. 356-00497/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 79

  Sol·licitud de compareixença de M. Carme Sabater i Sánchez, directora de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern (Tram. 356-00498/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 80

  Sol·licitud de compareixença d'Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern (Tram. 356-00499/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 81

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Puig, president de la Confederació d'Associacions Empresarials del Tercer Sector Social, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern (Tram. 356-00500/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 83

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del sindicat SAP-UGT davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern (Tram. 356-00501/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 85

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del sindicat CAT davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern (Tram. 356-00502/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 87

  Sol·licitud de compareixença de Toni Castejón, representant de Comissions Obreres, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern (Tram. 356-00503/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 89

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del sindicat SPC davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern (Tram. 356-00504/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 91

  Sol·licitud de compareixença de Manel Parada, representant de Comissions Obreres, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern (Tram. 356-00505/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 93

  Sol·licitud de compareixença de Pere Hervas, representant del sindicat CATAC, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern (Tram. 356-00506/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 95

  Sol·licitud de compareixença de Carles Membrado Garcia, representant del sindicat CATAC, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern (Tram. 356-00507/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 97

  Sol·licitud de compareixença d'Albert Anton Rius, representant de Comissions Obreres, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern (Tram. 356-00508/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 99

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del sindicat CSIF davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern (Tram. 356-00509/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 101

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern (Tram. 356-00510/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 103

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Interins de la Generalitat davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern (Tram. 356-00511/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 105

  Sol·licitud de compareixença de Manuel Espinola, representant de Comissions Obreres, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern (Tram. 356-00512/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 107

  Sol·licitud de compareixença de Guillem Sabaté, representant de Comissions Obreres, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern (Tram. 356-00513/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 108

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Dempeus davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern (Tram. 356-00514/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 109

  Sol·licitud de compareixença d'Albert Tomàs Torrelles, president de Metges de Catalunya, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern (Tram. 356-00515/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 110

  Sol·licitud de compareixença de Juan Torres López, catedràtic d'economia de la Universitat de Sevilla, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern (Tram. 356-00516/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 111

  Sol·licitud de compareixença de Francisco Álvarez Molina, director d'Ética Family Office, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern (Tram. 356-00517/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 112

  Sol·licitud de compareixença de Carme Borbonès i Brescó, presidenta de Càritas Catalunya, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern (Tram. 356-00518/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 113

  Sol·licitud de compareixença de Josep Marquès i Baró, president de Creu Roja Catalunya, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern (Tram. 356-00519/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 114

  Sol·licitud de compareixença d'Imma Fuyà Lassnig, presidenta de la Federació de Pares d'Alumnes de Catalunya, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern (Tram. 356-00520/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 115

  Sol·licitud de compareixença de Rosa Cadenas, presidenta de l'associació Dincat, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern (Tram. 356-00521/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 116

  Sol·licitud de compareixença de Cándido Conde-Pumpido, representant de l'Associació d'Afectats pel Cessament d'Operacions de Spanair, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00526/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 117

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Mauri, representant del comitè d'empresa de Spanair i de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00527/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 119

  Sol·licitud de compareixença d'Antonio Batlle Moreno, administrador concursal del concurs voluntari de creditors de Spanair, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00528/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 121

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Pérez, delegat de la Confederació General del Treball a l'empresa Newco de Barcelona, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00529/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 123

  Sol·licitud de compareixença de Francesc Damià Calvet i Valera, secretari de Territori i Mobilitat i president de Cimalsa, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00530/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 125

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Rafael Bagó, conseller de Volcat 2009, SL, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00531/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 127

  Sol·licitud de compareixença de Felipe Muntadas-Prim Lafita, director general d'Avançsa, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00532/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 129

  Sol·licitud de compareixença d'Agustín Cordón, director general de Fira de Barcelona, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00533/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 131

  Sol·licitud de compareixença de Joan Gaspart, president del Consorci de Turisme de Barcelona, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00534/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 133

  Sol·licitud de compareixença d'Albert Carreras de Odriozola, secretari d'Economia i Finances i president del Consell d'Administració de Catalana d'Iniciatives, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00535/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 135

  Sol·licitud de compareixença de Manuel Albanell, director general d'Iniciatives Empresarials Aeronàutiques, SA, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00536/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 137

  Sol·licitud de compareixença de Benny Zakrisson, vicepresident executiu de Scandinavian Airlines, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00537/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 139

  Sol·licitud de compareixença de Ferran Soriano, expresident del Consell d'Administració de Spanair, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00538/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 141

  Sol·licitud de compareixença de Ricardo Oso Andrés, representant de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00539/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 143

  Sol·licitud de compareixença de Carlos Caballero Martínez, representant del sindicat CTA, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00540/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 145

  Sol·licitud de compareixença de Federico Cárdenas Ares, representant del Sindicat Independent de TCP de Línies Aèries, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00541/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 147

  Sol·licitud de compareixença de Cristina Artigas Ansón, representant del Sindicat de Tripulants Auxiliars de Vol de Línies Aèries, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00542/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 149

  Sol·licitud de compareixença de Vicente López Navarro, representant de la Unió General de Treballadors, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00543/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 151

  Sol·licitud de compareixença de Luis Enrique Cantón García, representant de l'Associació Sindical Espanyola de Tècnics de Manteniment Aeronàutic, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00544/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 152

  Sol·licitud de compareixença de Natalia Castaño Graham, representant de Comissions Obreres, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00545/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 153

  Sol·licitud de compareixença d'Antoni Castells i Oliveres, exconseller d'Economia i Finances, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00546/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 154

  Sol·licitud de compareixença de Joaquim Nadal, exconseller de Política Territorial i Obres Públiques, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00547/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 155

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Indústria davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00548/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 156

  Sol·licitud de compareixença de Mercedes Hernández Segovia, representant de Spanair, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00549/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 157

  Sol·licitud de compareixença de Rafael Suñol, exvicepresident executiu de Catalana d'Iniciatives, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00550/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 158

  Sol·licitud de compareixença d'Oriol Balaguer, exdirector d'Aeroports de Catalunya, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00551/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 159

  Sol·licitud de compareixença de Joan Roca Sagarra, secretari del Consell d'Administració de Catalana d'Iniciatives, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00552/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 160

  Sol·licitud de compareixença de Miquel Martí Escursell, vicepresident de Femcat, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00553/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 161

  Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Carod-Rovira, exvicepresident de la Generalitat, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00554/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 162

  Sol·licitud de compareixença de Josep Huguet, exconseller d'Innovació, Universitats i Empresa, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00555/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 163

  Sol·licitud de compareixença de Josep-Ramon Sanromà i Celma, conseller delegat de l'Institut Català de Finances, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair (Tram. 356-00556/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 164

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació d'Afectats pel Cessament d'Operacions de Spanair davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi dels perjudicis que ha generat el tancament de Spanair als afectats (Tram. 356-00560/09)

  Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 165

  Proposta de resolució de suport a la banca ètica (Tram. 250-00404/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 66, 44; esmenes: BOPC, 125, 46)

 • 166

  Proposta de resolució sobre la presentació del projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, de regulació de l'impost sobre successions i donacions (Tram. 250-00511/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 88, 61)

 • 167

  Proposta de resolució sobre la suspensió de l'aplicació dels models de protocols d'usos lingüístics de la Generalitat al Departament d'Economia i Coneixement (Tram. 250-00852/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 239, 38)

 • 168

  Proposta de resolució sobre la suspensió de l'aplicació dels models de protocols d'usos lingüístics de la Generalitat al Departament d'Economia i Coneixement (Tram. 250-00857/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 239, 42)

 • 169

  Proposta de resolució sobre la subscripció de participacions preferents i altres productes financers de risc i sobre les accions i mesures dirigides a les entitats financeres que en comercialitzen (Tram. 250-00874/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 250, 40)

 • 170

  Proposta de resolució sobre l'abús comès per les entitats financeres en la comercialització de participacions preferents i sobre la restitució del capital invertit als consumidors que ho hagin sol·licitat (Tram. 250-00894/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 250, 53)

 • 171

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a evitar el tall de subministraments bàsics a les famílies que no en poden pagar les factures (Tram. 250-00916/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 25; esmenes: BOPC, 297, 15)

 • 172

  Proposta de resolució sobre la compareixença trimestral davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost per a donar compte de l'execució del pressupost i de l'evolució dels ingressos, les despeses i les finances de la Generalitat el 2012 (Tram. 250-00937/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 264, 44)

 • 173

  Proposta de resolució sobre la publicació anual de les balances fiscals interterritorials (Tram. 250-00941/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 264, 47)

 • 174

  Proposta de resolució sobre la no-instal·lació a Catalunya de complexos lúdics com el del grup Las Vegas Sands Corporation (Tram. 250-00950/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 264, 54)