Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 19 d'abril de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 3

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis de guàrdies a les àrees bàsiques de salut de la Selva interior (Tram. 250-00574/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 114, 33; esmenes: BOPC, 171, 19)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis de l'Hospital Dos de Maig, de Barcelona (Tram. 250-00582/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 120, 25; esmenes: BOPC, 171, 21)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el garantiment del sistema de salut públic, universal i de qualitat dels serveis sanitaris a l'Alt Penedès (Tram. 250-00591/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 125, 51; esmenes: BOPC, 171, 22)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el manteniment del servei d'atenció continuada a l'àrea bàsica de salut de Castellar del Vallès (Vallès Occidental) i el restabliment de l'horari del servei d'ambulàncies d'aquesta població (Tram. 250-00592/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 125, 51; esmenes: BOPC, 171, 22)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis i del personal del CAP Olesa de Montserrat (Tram. 250-00593/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 125, 52; esmenes: BOPC, 171, 22)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el garantiment dels horaris dels centres d'atenció primària (Tram. 250-00596/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 125, 54; esmenes: BOPC, 171, 23)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la qualitat del servei de l'atenció primària i de les urgències hospitalàries a Sabadell (Vallès Occidental) (Tram. 250-00604/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 130, 51)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el manteniment en actiu del transport sanitari d'urgències a Arbúcies (Selva), Ripoll i Empuriabrava, a Castelló d'Empúries (Alt Empordà) (Tram. 250-00606/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 130, 52; esmenes: BOPC, 171, 24)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la conversió del centre d'atenció primària de Badia del Vallès (Vallès Occidental) en centre d'atenció continuada i la reconsideració de la reducció del servei d'ambulàncies (Tram. 250-00607/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 130, 52; esmenes: BOPC, 171, 24)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la reconsideració del tancament del CAP Sanfeliu, de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) (Tram. 250-00610/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 130, 55)

 • 11

  Proposta de resolució sobre el manteniment del CAP Badia del Vallès i la reconsideració de la reducció del servei d'ambulàncies (Tram. 250-00611/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 130, 55; esmenes: BOPC, 171, 25)

 • 12

  Proposta de resolució sobre el manteniment del servei al CAP Olesa de Montserrat i el millorament del servei a l'Hospital de Martorell (Tram. 250-00612/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 130, 56; esmenes: BOPC, 171, 25)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la continuïtat del servei nocturn dels centres d'atenció primària del Ripollès i sobre el pla funcional de reordenació dels serveis sanitaris (Tram. 250-00613/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 135, 21; esmenes: BOPC, 171, 26)

 • 14

  Proposta de resolució sobre l'aturada del tancament de plantes i serveis de l'Hospital Joan XXIII, de Tarragona (Tram. 250-00779/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 207, 35; esmenes: BOPC, 254, 29)

 • 15

  Proposta de resolució sobre la recuperació del servei d'urgències de la unitat de cardiologia i hemodinàmica les vint-i-quatre hores a l'Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona (Tram. 250-00847/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 239, 34; esmenes: BOPC, 274, 20)

 • 16

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les actuacions per a mantenir la qualitat dels serveis assistencials sanitaris davant del procés de les negociacions entre els sindicats i la patronal del sector (Tram. 354-00044/09)

  Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 17

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre els canvis a l'organigrama del Departament de Salut (Tram. 354-00048/09)

  Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 18

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre l'expedient de regulació d'ocupació de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona (Tram. 354-00073/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 19

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre els canvis en el desplegament territorial dels dispositius del Servei d'Emergències Mèdiques (Tram. 354-00076/09)

  Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 20

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el procés de fragmentació de l'Institut Català de la Salut (Tram. 354-00109/09)

  Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 21

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el règim d'incompatibilitats de Josep Prat, president de l'Institut Català de la Salut i membre del consell d'administració d'USP Hospitales, i Ramon Bagó, president del Grup Serhs i membre del Consell d'Administració del Consorci de Salut i Social de Catalunya (Tram. 354-00124/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 22

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la situació del transport sanitari urgent i programat (Tram. 354-00148/09)

  Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 23

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la situació derivada de la intervenció de la gestió econòmica de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona (Tram. 354-00168/09)

  Jordi Cañas Pérez, Representant adjunt del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 24

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les relacions del Govern amb el Consorci de Salut i Social de Catalunya (Tram. 354-00170/09)

  Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 25

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la situació de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Tram. 354-00171/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença de Francesc Bonet davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la gestió del Servei d'Emergències Mèdiques (Tram. 356-00310/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 27

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Junta Directiva del Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris perquè expliqui el document "Per un millor sistema públic de pensions" (Tram. 356-00318/09)

  Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 28

  Sol·licitud de compareixença de Josep Prat i Domènech, president del Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les seves responsabilitats a l'Institut i als grups USP Hospitals i Innova (Tram. 356-00319/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 29

  Sol·licitud de compareixença d'Abelardo García de Lorenzo Mateos, president de la Societat Espanyola de Nutrició Parenteral i Enteral, perquè informi dels objectius i els estudis d'aquesta entitat (Tram. 356-00322/09)

  Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 30

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació per a la Prevenció i la Rehabilitació Integral de les Dependències davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els objectius i les actuacions de l'entitat en l'àmbit de les dependències (Tram. 356-00463/09)

  Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 31

  Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la saturació dels serveis d'urgències i de les mesures adoptades per a fer front a l'epidèmia de grip (Tram. 356-00485/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 32

  Sol·licitud de compareixença de Valentí Fuster Carulla, president de la Fundació SHE, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'activitat de la fundació (Tram. 356-00561/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; M. Glòria Renom i Vallbona, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 33

  Sol·licitud de compareixença de Ramon Bagó i Agulló, president del Grup Serhs, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les relacions del seu grup empresarial amb el Consorci de Salut i Social de Catalunya (Tram. 356-00610/09)

  Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 34

  Sol·licitud de compareixença d'Albert Folia i Maestre, Jaume Estany i Ricart i Jaume Tort i Bardolet, membres de la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i d'una representació del comitè d'empresa de l'hospital perquè informin sobre la situació de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Tram. 356-00611/09)

  Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.