Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 18 d'abril de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 2

  Proposta de resolució sobre la modificació dels tractaments protocol·laris de les autoritats de la Generalitat i de revisió de les precedències protocol·làries de les autoritats de l'Estat (Tram. 250-00569/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 114, 29)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'atorgament de la subvenció a l'Ajuntament de Portbou per a acabar les obres de l'Espai Memorial Walter Benjamin i sobre la presentació d'un pla de finançament d'aquest centre (Tram. 250-00807/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 223, 28; esmenes: BOPC, 269, 30)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el manteniment del suport a l'Espai Memorial Walter Benjamin, de Portbou (Tram. 250-00830/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 235, 26; esmenes: BOPC, 269, 33)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la suspensió de l'aplicació dels models de protocols d'usos lingüístics de la Generalitat als departaments de Presidència i de Governació i Relacions Institucionals (Tram. 250-00853/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 239, 39)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la publicació de la documentació relacionada amb el cop d'estat del 1981 en poder de la Generalitat, el Govern de l'Estat i la Casa del Rei (Tram. 250-00902/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 254, 40; esmenes: BOPC, 297, 13)

 • 10

  Proposta de resolució de desacord amb els homenatges institucionals del Govern de l'Estat i del Congrés dels Diputats a Manuel Fraga Iribarne (Tram. 250-00907/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 254, 43; esmenes: BOPC, 297, 14)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la continuïtat de les emissions per satèl·lit de Televisió de Catalunya (Tram. 250-00940/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 264, 47)

 • 12

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre les presumptes irregularitats en el marc de l'Associació Catalana de Municipis (Tram. 354-00165/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 13

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre el Pla d'ocupació per a la racionalització de l'organització i l'optimització del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya 2012-2014 (Tram. 354-00172/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament de Cultura davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè expliqui les presumptes irregularitats en el marc de l'Associació Catalana de Municipis (Tram. 356-00576/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença de Miquel Buch, president de l'Associació Catalana de Municipis, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè expliqui les presumptes irregularitats en el marc de l'Associació Catalana de Municipis (Tram. 356-00577/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Projecte de llei de consultes populars no referendàries

  • 19.2

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01132/09)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.4

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01133/09)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.6

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Assemblea Nacional Catalana amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01134/09)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.8

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Municipis per la Independència amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01135/09)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.10

   Proposta de compareixença d'una representació d'Òmnium Cultural amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01136/09)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.12

   Proposta de compareixença de Jordi Barrat i Esteve, professor titular de dret constitucional de la Universitat d'Alacant, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01137/09)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.14

   Proposta de compareixença de Xavier Arbós i Marín, catedràtic de dret constitucional de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01138/09)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.16

   Proposta de compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l'Institut d'Estudis Autonòmics, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01139/09)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.18

   Proposta de compareixença de Quim Brugué, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01140/09)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.20

   Proposta de compareixença de Josep Lluís Martí, professor del Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01141/09)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.22

   Proposta de compareixença de Jaume Magre, director de la Fundació Pi i Sunyer i professor del Departament de Dret Constitucional i Ciència Política de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01142/09)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.24

   Proposta de compareixença d'una representació de la Xarxa Ciutadana per l'Abolició del Deute Extern amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01143/09)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.26

   Proposta de compareixença d'una representació de la comissió organitzadora de les consultes per la independència amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01144/09)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.28

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01145/09)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.30

   Proposta de compareixença d'una representació de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per a la prohibició dels conreus transgènics amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01146/09)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.32

   Proposta de compareixença d'una representació dels sindicats Unió General de Treballadors i Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01147/09)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.34

   Proposta de compareixença del president de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01148/09)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.36

   Proposta de compareixença del president de l'Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01149/09)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.38

   Proposta de compareixença de Jordi Pacheco, politòleg expert en participació ciutadana, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01150/09)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.40

   Proposta de compareixença de Joaquín Tornos, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01151/09)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.42

   Proposta de compareixença d'Àlex Sáiz Arnáiz, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01152/09)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.44

   Proposta de compareixença de Víctor Ferreres, professor titular de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01153/09)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.46

   Proposta de compareixença de Manuel Gerpe, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01154/09)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.48

   Proposta de compareixença del president de l'Associació de Municipis per la Independència amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01155/09)

   Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.50

   Proposta de compareixença de Carme Forcadell, membre del Secretariat de l'Assemblea Nacional Catalana, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01156/09)

   Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.52

   Proposta de compareixença de Luis Aguiar de Luque, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Carlos III, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01157/09)

   Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.54

   Proposta de compareixença de Quim Torra, membre de Sobirania i Justícia, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01158/09)

   Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.56

   Proposta de compareixença de Montserrat Guibernau, professora de ciència política al Queen Mary College de la Universitat de Londres, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01159/09)

   Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.58

   Proposta de compareixença de Joan Ramon Resina, professor de la Universitat de Standford, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01160/09)

   Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.60

   Proposta de compareixença de Carles Boix, catedràtic de ciència política de la Universitat de Princeton, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01161/09)

   Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.62

   Proposta de compareixença d'Hèctor López Bofill, professor de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01162/09)

   Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.64

   Proposta de compareixença de Javier Pérez Royo, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Sevilla, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01163/09)

   Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.66

   Proposta de compareixença d'Antoni Abat, professor de dret constitucional d'Esade, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01164/09)

   Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.68

   Proposta de compareixença de Diego Arcos, president del Casal Argentí de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01165/09)

   Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.70

   Proposta de compareixença de Josep Manel Ximenis, alcalde d'Arenys de Munt i president de la Coordinadora Nacional de la Consulta sobre la Independència, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01166/09)

   Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.72

   Proposta de compareixença de Jordi Molinera, regidor d'Altafulla, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01167/09)

   Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.73

   Proposta de compareixença de Maribi Ugarteburu, exalcaldessa d'Amoroto i promotora d'Udalbiltza, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01168/09)

   Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.74

   Proposta de compareixença de Jean-Guy Talamoni, impulsor del Procés de Matignon i membre de Corsica Libera, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01169/09)

   Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.75

   Proposta de compareixença de Gavino Sale, diputat de Sardenya i impulsor de diverses consultes populars, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01170/09)

   Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.76

   Proposta de compareixença d'una representació del Govern d'Escòcia amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01171/09)

   Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.77

   Proposta de compareixença de Josep Maria Castellà Andreu, professor titular de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01172/09)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.78

   Proposta de compareixença d'Ángel Luis Alonso de Antonio, professor titular de dret constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01173/09)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.79

   Proposta de compareixença de Miquel Buch Moya, president de l'Associació Catalana de Municipis, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01174/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.80

   Proposta de compareixença de Manuel Bustos Garrido, president de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01175/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.81

   Proposta de compareixença d'Esther Mitjans Perelló, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01176/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.82

   Proposta de compareixença de Muriel Casals i Couturier, presidenta d'Òmnium Cultural, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01177/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.83

   Proposta de compareixença d'Antoni Molas i Casas, president del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01178/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.84

   Proposta de compareixença de Maria Petra Saiz Antón, presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01179/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.85

   Proposta de compareixença de Carles Viver Pi-Sunyer, director de l'Institut d'Estudis Autonòmics i catedràtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01180/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.86

   Proposta de compareixença de Josep Maria Castellà Andreu, professor titular de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01181/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.87

   Proposta de compareixença d'Agustí Cerrillo i Martínez, director dels Estudis de Dret i del Postgrau d'Administració electrònica de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01182/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.88

   Proposta de compareixença d'Óscar Rebollo Izquierdo, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01183/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 19.89

   Proposta de compareixença de Miquel Roca Junyent, advocat, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 352-01184/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.