Agenda parlamentària

Gener de 2019

Dimecres, 9

10:00h

Ponència: Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès

Sessió constitutiva

Sala 2

(Aparició al web: 20/12/2018)

Divendres, 11

12:00h

Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 08/01/2019)

Dimarts, 15

09:00h

Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 08/01/2019)

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 11/01/2019)

11:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 11/01/2019)

15:00h

Ponència: Proposició de llei d'espais agraris

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 11/01/2019)

Dimecres, 16

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 14/01/2019)

10:00h

Comissió de Territori

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 27/12/2018)

10:00h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 09/01/2019)

15:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 20/12/2018)

15:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 14/01/2019)

15:00h

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 08/01/2019)

Dijous, 17

09:40h

Comissió de Peticions

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/01/2019)

09:48h

Comissió de Peticions

Sessió ordinària (continuació)

Sala 4

(Aparició al web: 22/01/2019)

09:50h

Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

Sessió constitutiva

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/01/2019)

10:00h

Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics

Sessió constitutiva

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/01/2019)

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 14/01/2019)

10:00h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 20/12/2018)

15:00h

Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 08/01/2019)

Divendres, 18

10:00h

Comissió d'Estudi del Treball Autònom

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/01/2019)

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/01/2019)

13:00h

Ponència conjunta: Proposta de reforma del Reglament del Parlament

Sessió constitutiva

Sala 2

(Aparició al web: 08/01/2019)

Dilluns, 21

17:00h

Intergrup del Poble Gitano

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 14/01/2019)

Dimarts, 22

09:00h

Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 20/12/2018)

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 18/01/2019)

15:00h

Comissió d'Ensenyament

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 17/01/2019)

15:00h

Ponència: Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

Sessió constitutiva

Sala 2

(Aparició al web: 17/01/2019)

Dimecres, 23

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/01/2019)

Dijous, 24

09:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 23/01/2019)

Dilluns, 28

15:00h

Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/01/2019)

15:00h

Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/01/2019)

15:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/01/2019)

15:00h

Comissió del Síndic de Greuges

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

Dimarts, 29

10:00h

Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 24/01/2019)

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 25/01/2019)

10:30h

Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

Sessió ordinària

Consell Comarcal del Ripollès

(Aparició al web: 24/01/2019)

11:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 25/01/2019)

13:00h

Comissió de Peticions

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 24/01/2019)

15:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 24/01/2019)

15:00h

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/01/2019)

15:00h

Ponència: Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 25/01/2019)

Dimecres, 30

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 24/01/2019)

10:00h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/01/2019)

10:08h

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Sessió ordinària (continuació)

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/01/2019)

15:00h

Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 28/01/2019)

15:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/01/2019)

15:00h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/01/2019)

15:00h

Comissió de Territori

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/01/2019)

15:00h

Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles

Sessió ordinària

Sala 10

(Aparició al web: 14/01/2019)

15:05h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària (continuació)

Sala 4

(Aparició al web: 31/01/2019)

Dijous, 31

09:45h

Ponència: Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

Sessió constitutiva

Sala de grups

(Aparició al web: 18/01/2019)

10:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/01/2019)

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/01/2019)

15:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 23/01/2019)