Ponència conjunta: Proposta de reforma del Reglament del Parlament

Dia:
Divendres, 18 de gener de 2019
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  •  

    Constitució de la ponència