Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 16 de gener de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre les herències intestades (Tram. 250-00279/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 126, 74; esmenes: BOPC, 161, 8)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'aprovació d'un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs propis de la Generalitat (Tram. 250-00357/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 148, 9; esmenes: BOPC, 194, 14)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la presència de l'aranès al web de tràmits de la Generalitat (Tram. 250-00410/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 189, 33; esmenes: BOPC, 230, 5)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'accés telefònic als números de suport de la Generalitat (Tram. 250-00416/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 189, 39)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'adequació de la regulació de la contractació pública per a afavorir la concurrència de petites i mitjanes empreses (Tram. 250-00439/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 194, 19; esmenes: BOPC, 230, 5)

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre la repercussió econòmica i financera en els pressupostos de la Generalitat de la retirada de la concessió de la gestió d'Aigües Ter Llobregat a Acciona (Tram. 354-00040/12)

  José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre la retallada de recursos al Consorci de l'Habitatge de Barcelona per a rehabilitacions i ajuts al lloguer (Tram. 354-00057/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Marcel Coderch i Collell, president de l'Autoritat Catalana de la Competència, davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre la indiciària implicació de l'Autoritat Catalana de la Competència en el marc de l'operació Petrum (Tram. 356-00246/12)

  José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Joan Jaume i Oms, president i conseller delegat d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre la indiciària implicació d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya en l'operació Petrum (Tram. 356-00247/12)

  José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Hisenda davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè presenti l'estudi sobre els beneficis fiscals i les possibilitats de futur amb relació a l'eliminació dels regressius (Tram. 356-00289/12)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Compareixença de Marcel Coderch i Collell, president de l'Autoritat Catalana de la Competència, davant la Comissió d'Economia i Hisenda per a informar sobre la indiciària implicació de l'Autoritat Catalana de la Competència en el marc de l'operació Petrum (Tram. 357-00368/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Compareixença.

 • 12

  Sessió informativa de la comissió que correspongui amb el president de l'Autoritat Catalana de la Competència sobre les línies d'actuació d'aquest organisme (Tram. 359-00013/12)

  Sessió informativa.