Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 16 de gener de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la informació que ha pogut donar a la consellera de Cultura per una investigació judicial (Tram. 354-00067/12)

  Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'operatiu dels bombers per a l'extinció de l'incendi del 5 de gener de 2019 a Badalona (Tram. 354-00079/12)

  Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de representants de la Unió de Mossos per la Constitució davant la Comissió d'Interior perquè exposin la situació dels agents del Cos de Mossos d'Esquadra amb relació a llur activitat associativa (Tram. 356-00250/12)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre el funcionament de la Divisió d'Afers Interns i l'adequació a dret de les seves actuacions (Tram. 356-00252/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del responsable de la Divisió d'Afers Interns dels Mossos d'Esquadra davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre el funcionament d'aquesta divisió i l'adequació a dret de les seves actuacions (Tram. 356-00253/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la situació del Cos de Bombers de la Generalitat (Tram. 356-00295/12)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'actuació del Departament d'Interior amb relació als incendis recents (Tram. 356-00298/12)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Proposta de resolució sobre la prohibició de les armes robòtiques autònomes (Tram. 250-00128/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 58, 13; esmenes: BOPC, 120, 24)

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'impuls de projectes per a prevenir la violència masclista en dones i joves (Tram. 250-00355/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 148, 8; esmenes: BOPC, 179, 6)

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'avaluació i el seguiment del compliment de la neutralitat en l'espai públic per la Generalitat (Tram. 250-00359/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 148, 11; esmenes: BOPC, 179, 7)

 • 11

  Proposta de resolució sobre l'augment de la violència feixista (Tram. 250-00362/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 153, 33; esmenes: BOPC, 186, 18)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la violència dels ultres dels equips de futbol (Tram. 250-00372/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 166, 8; esmenes: BOPC, 199, 5)

 • 13

  Proposta de resolució sobre les condicions laborals del Cos de Bombers de la Generalitat (Tram. 250-00449/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 194, 33)

 • 14

  Altres qüestions