Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 16 de gener de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre els càlculs econòmics del retorn de la concessió d'Aigües Ter Llobregat (Tram. 355-00036/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Sessió informativa.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els càlculs econòmics del retorn de la concessió d'Aigües Ter Llobregat (Tram. 355-00037/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Sessió informativa.

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la reclamació a l'empresa Acciona per la resolució del contracte d'Aigües Ter Llobregat (Tram. 355-00038/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Sessió informativa.

 • 4

  .