Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 16 de gener de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Carme Pous, presidenta de l'Associació Ajudam Predegent, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la situació de les persones amb deteriorament cognitiu lleu (Tram. 357-00022/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la conciliació de la vida laboral i la familiar (Tram. 250-00162/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 77, 47)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'evolució de l'aplicació de la renda garantida de ciutadania (Tram. 250-00200/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 10; esmenes: BOPC, 121, 49)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el pagament dels imports per efectes retroactius de les prestacions per dependència (Tram. 250-00201/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 11; esmenes: BOPC, 121, 49)

 • 5

  Proposta de resolució sobre les concessions de restauració de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 250-00203/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Teresa Pallarès Piqué, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 14; esmenes: BOPC, 121, 49)