Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics

Dia:
Dijous, 17 de gener de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics (Tram. 406-00002/12)

 • 2

  Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament).

 • 3

  Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la Comissió.

 • 4

  Obertura del pla de treball