Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 17 de gener de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre els objectius i les actuacions del Departament en la dotzena legislatura (Tram. 355-00039/12)

    Alfred Bosch i Pasqual, Conseller del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

    Sessió informativa.