Ponència: Proposició de llei d'espais agraris

Dia:
Dimarts, 15 de gener de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Agrària de Joves Agricultors amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 353-00002/12)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Institut Agrari Català Sant Isidre amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 353-00004/12)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació d'Empresaris Agraris amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 353-00007/12)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 353-00003/12)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya i de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 353-00006/12)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 353-00008/12)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Substanciació.