Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 16 de gener de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la qualitat de l'aire i la promoció del transport assequible (Tram. 250-00343/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 143, 31; esmenes: BOPC, 182, 11)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'aturada de l'ampliació de Cap Roig (Tram. 250-00353/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 143, 43)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic d'infraestructures Martorell-Abrera (Tram. 250-00377/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 172, 13; esmenes: BOPC, 209, 22)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la mobilitat i la zona tarifària a Mataró (Tram. 250-00379/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 172, 19; esmenes: BOPC, 209, 25)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'aturada de l'ampliació de la carretera B-40 entre Abrera i Sant Sadurní d'Anoia (Tram. 250-00381/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 172, 21; esmenes: BOPC, 209, 27)

 • 6

  Proposta de resolució sobre les inundacions al barri de la Farinera, de Sant Vicenç de Castellet (Tram. 250-00387/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 177, 58; esmenes: BOPC, 216, 18)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'aturada de la prolongació de l'autopista C-32 (Tram. 250-00399/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 182, 22; esmenes: BOPC, 216, 19)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'aturada del Pla director urbanístic Gran Via - Llobregat (Tram. 250-00400/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 182, 23; esmenes: BOPC, 216, 19)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el millorament del servei de transport públic a Vallirana (Tram. 250-00424/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 189, 47; esmenes: BOPC, 231, 85)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la implantació de la T-Mobilitat (Tram. 250-00430/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 189, 55; esmenes: BOPC, 231, 86)

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la retallada de recursos al Consorci de l'Habitatge de Barcelona per a rehabilitacions i ajuts al lloguer (Tram. 354-00056/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el bloqueig a la destinació del 30% de les noves promocions i les grans reformes d'habitatges a l'habitatge assequible (Tram. 354-00062/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la plataforma SOS Costa Brava davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la seva posició amb relació al Pla director urbanístic del sistema costaner del litoral gironí (Tram. 356-00236/12)

  Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari Republicà; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  .