Agenda parlamentària

Juny de 2014

Dilluns, 2

16:00h

Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 15/05/2014)

16:30h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/05/2014)

Dimarts, 3

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 30/05/2014)

10:30h

Comissió d'Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l'Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/05/2014)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 30/05/2014)

13:30h

Comissió de l'Estatut dels Diputats

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/05/2014)

14:00h

Ponència: Projecte de llei d'accessibilitat

(Desconvocat/ada: 09/12/2015)

15:30h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/05/2014)

Dimecres, 4

09:00h

Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Sessió ordinària

Sala 10

Emissió en directe.

(Aparició al web: 29/05/2014)

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/05/2014)

10:00h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 02/06/2014)

10:00h

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 29/05/2014)

14:00h

Ponència: Proj. llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

Sessió constitutiva. En acabar la sessi? la Comissi?Empresa i Ocupaci

Sala 4

(Aparició al web: 30/05/2014)

16:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 02/06/2014)

16:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 29/05/2014)

Dijous, 5

09:00h

Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 29/05/2014)

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 02/06/2014)

13:02h

Grup de Treball de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 02/06/2014)

16:00h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/05/2014)

16:00h

Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 29/05/2014)

Dimarts, 10

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 06/06/2014)

13:00h

Comissió de Peticions

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/06/2014)

13:30h

Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

Sessió constitutiva

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 03/06/2014)

16:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/05/2014)

16:00h

Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 04/06/2014)

16:30h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 03/06/2014)

Dimecres, 11

09:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 06/06/2014)

09:45h

Comissió de l'Estatut dels Diputats

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 06/06/2014)

09:45h

Ponència: Proj. llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum

Sessió constitutiva

Sala 2

(Aparició al web: 05/06/2014)

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 06/06/2014)

14:00h

Intergrup de Suport a la Bicicleta

Sessió constitutiva. En acabar la sessi?en?a del mat

Sala 2

(Aparició al web: 04/06/2014)

Dijous, 12

09:32h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/06/2014)

Divendres, 13

10:00h

Ponència: Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 06/06/2014)

Dimarts, 17

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 13/06/2014)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 13/06/2014)

16:00h

Grup de Treball de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 13/06/2014)

16:30h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 13/06/2014)

Dimecres, 18

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 13/06/2014)

10:00h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 16/06/2014)

10:00h

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 06/06/2014)

16:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 12/06/2014)

Dijous, 19

10:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala 10

Emissió en directe.

(Aparició al web: 16/06/2014)

10:00h

Comissió de Cultura i Llengua

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 13/06/2014)

10:00h

Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 13/06/2014)

16:00h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 12/06/2014)

Divendres, 20

10:00h

Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 13/06/2014)

Dimecres, 25

09:30h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 20/06/2014)

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 20/06/2014)

Dijous, 26

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/06/2014)

Divendres, 27

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/06/2014)

Dilluns, 30

11:00h

Ponència: Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l'impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 26/06/2014)