Comissió de Cultura i Llengua

Dia:
Dijous, 19 de juny de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre l'Informe de política lingüística del 2012 (Tram. 354-00240/10)

  Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre el nou pla de viabilitat per al Gran Teatre del Liceu (Tram. 354-00241/10)

  Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre el Portal de les Lletres Catalanes (Tram. 354-00245/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre el Portal de les Lletres Catalanes (Tram. 356-00596/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Política Lingüística davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre la situació del Consorci per a la Normalització Lingüística (Tram. 356-00664/10)

  Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Autors i Autores en Perill d'Extinció davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè exposi la seva posició amb relació a la socialització dels llibres (Tram. 356-00736/10)

  Àngels Ponsa i Roca, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Proposta de resolució sobre el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, "la Caixa" i Fira de Barcelona per a habilitar dos pavellons de la fira com a recintes museístics (Tram. 250-00381/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 68, 79)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el pagament dels deutes a l'entitat Bidó de Nou Barris i sobre el garantiment del projecte Circ d'Hivern (Tram. 250-00532/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 101, 43; esmenes: BOPC, 141, 48)

 • 9

  Proposta de resolució sobre les restes arqueològiques trobades als Prats de Rei (Tram. 250-00828/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 197, 40)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el garantiment que la Fundació Catalunya - La Pedrera mantingui oberta l'Hemeroteca Tarragona (Tram. 250-00855/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 222, 41; esmenes: BOPC, 281, 25)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la commemoració de la publicació del llibre "Els altres catalans", de Francesc Candel (Tram. 250-00910/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 257, 40)

 • 12

  Proposta de resolució sobre el Portal de les Lletres Catalanes (Tram. 250-00944/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 77; esmenes: BOPC, 297, 25)

 • 13

  Proposta de resolució sobre l'expedient de regulació d'ocupació del Gran Teatre del Liceu (Tram. 250-00945/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 268, 50; esmenes: BOPC, 297, 26)

 • 14

  Proposta de resolució sobre l'ús de la toponímia a l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 250-00959/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 268, 60)

 • 15

  Proposta de resolució sobre la catalogació de l'església de Santa Maria de Llorenç de Rocafort com a bé cultural d'interès nacional (Tram. 250-00988/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 276, 38; esmenes: BOPC, 308, 10)